Talk om forædling af afgrøder med Birgitte Skadhauge
Talk

STAY CURIOUS: Det er lykkedes at sekventere byg-genomet for første gang nogensinde. Det giver mulighed for at forstå genetikken, biokemien og plantefysiologien bag. Med ny teknologi er det muligt at udvikle byg og andre afgrøder til at kunne klare sig i et klima, der er under forandring.

Talk om sociale robotter med Johanna Seibt
Talk

STAY CURIOUS: Vi lever i mærkværdige tider. Efter at maskiner er kommet ind i vores sociale liv, har humanvidenskaben aldrig været vigtigere. Robotter kan forudsige os, de tager sig af os, og vi fascineres af dem. Sociale robotter er ikke bare redskaber - de kan vække vores følelser.

Talk om liv og død med Mette Nordahl Svendsen
Talk

STAY CURIOUS: Medicinsk antropologi undersøger, hvordan den menneskelige krop er relateret til større samfundsspørgsmål og etiske og eksistentielle overvejelser. Et for tidligt født spædbarn i kuvøse kræver højtuddannet personale og intens pleje for at leve. Hvordan intervenerer vi mennesker hele tiden i liv og død?

Talk om internationale domstole med Mikael Rask Madsen
Talk

STAY CURIOUS: Udbredelsen af internationale domstole øges, og de bliver stadigt mere produktive. Ikke kun stater lægger sag an mod hinanden, men også enkeltpersoner sagsøger deres egne stater. Internationale domstole spiller i stigende grad en rolle som halvkonstitutionelle domstole, der fører tilsyn med, om FN’s medlemslandene overtræder internationale konventioner.

Talk om digitalt diplomati med Rebecca Adler-Nissen
Talk

STAY CURIOUS: Fred kan kun opnås, hvis stater er i dialog om at løse problemer. Den digitale revolution udfordrer og ændrer måden, hvorpå diplomatiet fungerer. Statsledere bruger deres smartphones og sociale medier under forhandlinger. Teknologien har bragt os tættere sammen, men har også skabt en ny balance mellem fortrolighed og gennemsigtighed.

Talk om oldtidsbyen Palmyra med Rubina Raja
Talk

STAY CURIOUS: Palmyra har altid fascineret arkæologer. Byens placering gjorde den til at knudepunkt for karavanerejsende mellem øst og vest ad Silkevejen. En af verdens største samlinger af gravportrætter fra Palmyra på Glyptoteket, gør det muligt at studere samfundet og kulturen midt i den syriske ørken.

Talk om økosystemer og plankton med Thomas Kiørboe
Talk

STAY CURIOUS: Havets evne til at optage kuldioxid fra atmosfæren har stor betydning for klimaet. Plankton transporterer kuldioxid fra atmosfæren til havets dyb, men planktons sammensætning i havene er under forandring som følge af den globale opvarmning.

Talk om galakser med Johan Fynbo
Talk

STAY CURIOUS: Galakser har ikke altid eksisteret. Uden dem ville planeter og mennesker slet ikke eksistere. Så hvordan er de opstået? Den nye generation af teleskoper, som bygges nu, kan gøre det muligt at forstå formationen af de tidligste galakser.

Talk om menneskers relationer med Andreas Roepstorff
Talk

STAY CURIOUS: Hvad er sandheden, helbredelse, sult, usikkerhed og hvad fortæller det om os mennesker og vores relationer?

Talk om hybrid intelligens med Jacob Sherson
Talk

STAY CURIOUS: I fremtiden kommer vi til at læne os mere og mere op ad kunstig intelligens. Vi skal finde balancen, så vi ikke bliver mindre menneskelige. Så hvad gør vi, når computer-algoritmers effektivitet overgår mennesket? Vi står over for afgørende spørgsmål om hvilket samfund, vi ønsker at leve i.

Talk om stof og antistof med Jeffrey Hangst
Talk

STAY CURIOUS: Stof og antistof kan ikke eksistere sammen. De vil tilintetgøre hinanden. Vi kan kun se 5 procent af det, som universet består af. Resten er mørk energi og mørkt stof. Hvor blev antistoffet af?

Talk om rewilding med Jens-Christian Svenning
Talk

STAY CURIOUS: ’Rewilding’ handler om at mindske menneskelig indblanding i naturens økosystemer og genoprette naturlige processer. Derfor forskes der i at genindsætte dyrebestande for at genoprette deres funktion i fødekæden og dermed øge biodiversiteten.