Årsskrift | Carlsbergfondet

Carlsbergfondets Årsskrift

Carlsbergfondet ønsker størst mulig transparens omkring fondets aktiviteter. Fondet udgiver hvert år et årsskrift, som kan rekvireres gratis ved henvendelse til fondet

Carlsbergfondets årsskrift præsenterer rigt illustrerede artikler, der giver et aktuelt indblik i fondets alsidige og vigtige virke til gavn for dansk forskning. I årsskriftet 2018 kan man læse ti velskrevne og flot illustrerede baggrundsartikler om væsentlige videnskabelige emner skrevet af forskere, som har modtaget bevilling fra Carlsbergfondet. Tilmed bringes to artikler om den forskning, som modtagerne af Carlsbergfondets Forskningspris 2017 står bag.

Årsskriftet 2018 indeholder også en række artikler om det forgangne år i Carlsbergfamilien. Således kan man læse om de vidtfavnende aktiviteter inden for kunst, kultur og forskning, som Ny Carlsbergfondet, Tuborgfondet, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og Carlsberg Laboratorium har gennemført til gavn og glæde for danskerne og det danske samfund.

Hent Carlsbergfondets Årsskrift 2018 (.pdf)

Læs udvalgte artikler (HTML)

Læs forskningsartiklerne i Årsskrift 2018 enkeltvis (.pdf)

Få tilsendt Carlsbergfondets Årsskrift 2018

Årsskriftet 2018 er indbundet og indeholder 184 sider. Det kan rekvireres gratis ved henvendelse til Carlsbergfondet på carlsbergfoundation@carlsbergfoundation.dk.

Omslag

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg fejrede 140 års fødselsdag den 5. april 2018. På denne dag i 1878 stiftede brygger J.C. Jacobsen museet, der fortæller om Danmarks historie fra middelalderen til i dag gennem interiører, møbler og kunstindustri. Museet er også Danmarks nationale portrætgalleri med en omfattende samling af malerier, fotografier, buster med videre. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg drives i dag som en selvstændig afdeling af Carlsbergfondet.

Om Carlsbergfondets årsskrift

Carlsbergfondets årsskrift er en årlig udgivelse, der indeholder rigt illustrerede artikler skrevet til den forskningsinteresserede og lærde læser samt artikler om Carlsbergfamiliens aktiviteter i det forgangne år. I et forord gør Carlsbergfondets bestyrelsesformand status over fondets aktiviteter og rolle i samfundet samt visioner for fremtiden.

Årsskriftet indledes traditionelt med to artikler af det foregående års modtagere af Carlsbergfondets Forskningspris og efterfølges af ti artikler forfattet af fondets forskere. Herefter bringes en række artikler om aktuelle aktiviteter i Ny Carlsbergfondet, Carlsberg Laboratorium, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og Tuborgfondet.

Årsskrifterne har til og med 2015 indeholdt en oversigt over det foregående års bevillinger og fordelingen mellem de fundatsbestemte hovedaktiviteter. Efter 2015 vil disse oplysninger være tilgængelige her på Carlsbergfamiliens respektive hjemmesider.

Tidligere årsskrifterne kan findes digitalt i højre spalte.