Videnskabens kraft

Den verdenskendte danske teoretiske fysiker Niels Bohr (1885-1962) modtog gennem hele sin karriere støtte fra Carlsbergfondet

Carlsbergfondet støtter fremragende forskning, som gør verden bedre

Carlsbergfondet støtter visionær og innovativ grundforskning på internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Grundforskning, som gør os klogere,  medvirker til at løse globale udfordringer og gavner vores samfund.

Carlsbergfondet lægger særlig vægt på at støtte talentudvikling og generationsskiftet i dansk grundforskning, internationalisering af danske talenter og visionære forskningsnybrud.

Fondet beder ansøgerne redegøre for, hvordan deres forskning bidrager til samfundets udvikling – og lokalt eller globalt kan være med til at løse de udfordringer, verdenssamfundet står med: de massive flygtningestrømme, konflikter og terrorisme, klimaforandringerne, den fremtidige energiforsyning, manglen på rent vand og befolkningstilvæksten.

Carlsbergfondet støtter de bedste og mest talentfulde

Carlsbergfondet støtter de bedste forskere med de mest lovende projekter. Fondet ønsker at fremme internationaliseringen og vækstlaget i dansk grundforskning ved at støtte de i særklasse bedste og mest talentfulde yngre forskere. Derfor sender fondet forskere ud til de mest anerkendte universiteter i verden for at give dem international erfaring og netværk. Således bliver vækstlaget plejet, og der bliver skabt gunstige forudsætninger for at gennemføre et smidigt generationsskifte på de danske universiteter.

Carlsbergfondet prioriterer også forskere, der arbejder på tværs af videnskabelige fagområder. Det er ofte i grænseområderne, at de virkelig banebrydende resultater opstår. Særligt når forskere, der ikke normalt udveksler resultater, bliver bragt sammen, kan der ske spændende nybrud. I forlængelse af fundatsen bliver forskning støttet af Carlsbergfondet udført af danske og udenlandske forskere med tilknytning til det danske forskningsmiljø.

Overskuddet fra Carlsberg A/S går tilbage til samfundet

Carlsbergfondet er en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde med relationer og kontaktflader til hele det danske samfund. Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet uddeler i kraft af udbyttet fra Carlsbergfondets aktier i Carlsberg A/S over 420 mio. kr. om året til grundforskning, kultur, kunst og miljø samt til Carlsberg Laboratorium og to internationalt anerkendte museer: Ny Carlsberg Glyptotek og Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Det er fondets vision at forvalte arven efter brygger J.C. Jacobsen således, at hans tanker, idéer og fondets fundats tilgodeses, tilpasses nutiden og medvirker til at præge fremtiden for Carlsberg, videnskaben og samfundet.