Carlsbergfondets strategi

Carlsbergfondets femårige strategi for årene 2019-2023 dækker fondets støtte til grundforskning (fondets Afdeling B). Fundamentet for strategien er fundatsens ordlyd, som slår fast, at fondet skal ”virke til fremme af og støtte for naturvidenskaberne samt matematik og filosofi, de humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaberne”.

Læs også Carlsbergfondets Narrativ "Vi brygger viden for en oplyst fremtid"

Formålet med strategien er at udstikke en tydelig retning for Carlsbergfondets virke.

Under aspirationen ”Vi brygger viden for en oplyst fremtid” har bestyrelsen defineret fire tværgående strategiske principper, der vil blive indtænkt i alle fondets aktiviteter. Fondet vil således:

  1. Styrke talentudvikling
  2. Fremme diversitet, herunder kønsdiversitet
  3. Revitalisere dannelsesbegrebet og
  4. Kommunikere effektfuldt

Strategien arbejder også med fire fokusområder, som sigter mod at:

  1. Fremtidssikre grundforskning
  2. Investere i ny viden
  3. Samarbejde internationalt
  4. Styrke Carlsbergfamilien*

Elementer af den nye strategi fremgår allerede af Carlsbergfondets Opslag, idet virkemidlerne er tilpasset strategien. Således ligger samarbejdet med University of Oxford, hvor fondet giver de bedste danske postdocs muligheden for efter afsluttet ph.d. at studere på en eliteinstitution, direkte i forlængelse af princippet om at styrke talentudvikling samt fokusset på internationalt samarbejde.

Carlsbergfondet vil også gerne medvirke til at fremme kønsdiversiteten i dansk forskning. Dette afspejles i den nye barselsrefusionsordning, som statistisk set overvejende vil komme kvindelige forskere til gode.

Læs mere om barselsordningen

Læs Carlsbergfondets Mission Statement ”Fremme af diversitet i dansk forskning”

Strategien forventes også at kunne forbedre fondets interne monitorerings- og evalueringsarbejde. 

Strategien sætter retning for fondets arbejde med mulighed for justeringer undervejs. Der vil være en årlig evaluering, revision og opdatering af strategien, hvis proces allerede er klart defineret.

Strategien gør ikke op med fondets fundats. Den bygger derimod på et narrativ, der konkretiserer, hvorfor fondet eksisterer, herunder hvad dets ”purpose” er, samt hvilken forskel, det ønsker at gøre i verden set i sammenhæng med dets unikke historie og DNA, der blev skabt af brygger J.C. Jacobsen i 1876.

*Inkluderer Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet, Ny Carlsberg Glyptotek, Tuborgfondet, Carlsberg Laboratorium, Frederiksborg og Carlsberg A/S