Nøgletal 5 år

Nedenstående oversigt viser den økonomiske udvikling i fondets hovedposter de seneste fem år. Oplysningerne fremgår også af fondets årsrapporter.

Carlsbergfondet, nøgletal 5 år:

mio.kr.  2021  2020  2019  2018 2017
Udbytte fra datterselskaber 658 648 580,7 518,7 324,2
Nedskrivninger i ejendomselskab  - - 16,0 -48,5 -80,0
Omkostninger -103 -62 -54,2 -62,6 47,3
Resultat før financielle poster 555 586 542,5 407,6 196,9
Finansielleposter, netto 814 576 298,8 -112,9 150,0
Årets resultat før skat af bevillinger 1.369 1.162 841,3 294,7 346,9
Skat - - - - -
Årets resultat før bevillinger 1.369 1.162 841,3 297,7 346,9
Bevillinger -758 -713 -534,7 -397,0 279,5
Årets resultat 611 449 306,6 102,3 67,4
Årets resultat          
Årets resultat          
Aktiver i alt 58.964 49.665 47.562 33.782 35.664
Grundkapital 3.709 3.709 3.418 3.136 3.136
Opskrivningshenlæggelser og øvrige reserver 52.981
44.156  42.847
29.626 31.546
Uddelingsramme 1.250 1.000 680 563 500
Egenkapital i alt 57.940
48.865 46.945 33.325 35.182
Årets resultat          
Årets resultat          
Omkostninger i pct. af egenkapital 0,13 0,20 0,12 0,19 0,13 
Omkostninger i pct. af bevillinger 13,6 13,7 10,1 15,8 16,9