Flemming Besenbacher | Carlsbergfondet

Flemming Besenbacher

Bestyrelsesformand

Kontakt

+45 33 43 53 63

f.besenbacher@carlsbergfoundation.dk

Professor, dr.scient. (naturvidenskab) ved Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO) og Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

Født den 4. oktober 1952

Indvalgt 2005, nuværende valgperiode udløber 2020.

Formand for bestyrelsen i Carlsberg A/S. Formand for Carlsberg Laboratoriums tilsynskomite samt nonprofitorganisationen UNLEASH. Næstformand for bestyrelsen på Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot og næstformand for bestyrelsen i Innovationsfonden. Medlem af bestyrelsen i Unisense.

CV