Scientific Officer til Carlsbergfondet

Ledige stillinger

Carlsbergfondet søger en faglig velfunderet Scientific Officer (Faglig Fondsrådgiver) med naturvidenskabelig baggrund. I stillingen får du en unik mulighed for gennem fondets aktiviteter at fremme og støtte grundforskningen i Danmark, og du får en central rolle i fondets arbejde med at styrke og videreudvikle fondets bevillingsenhed.

Scientific Officer til Carlsbergfondet

Carlsbergfondet støtter visionær og innovativ grundforskning på internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Som Scientific Officer bliver du helt central i bevillingsenhedens arbejde med behandling af ansøgninger, udarbejdelse af beslutningsoplæg til fondsbestyrelsen, implementering af fondets strategi på bevillingsområdet samt data- og analysearbejde i relation til fondets uddelinger og virkemidler.

Der ligger herudover en vigtig opgave for fondets Scientific Officer i at udbygge den løbende kontakt til ansøgere, bevillingshavere samt fondets interessenter i tæt samarbejde med fondets direktion. Stillingen giver dig mulighed for at bringe din viden og forskningsmæssige baggrund og kompetencer i spil i en bred sammenhæng. 

Vi forestiller os, at den kommende Scientific Officer har en faglig relevant baggrund med dokumenteret forskningskendskab inden for naturvidenskaberne (helst en ph.d.). Relevant erfaring fra forskningsanalyse vil være en fordel med henblik på gennem fondets solide datagrundlag at udarbejde statistikmateriale og effektvurderinger af fondet strategiske indsatser og virkemidler.

Den rette kandidat er en dygtig kommunikator med evnen til at skabe varige relationer og håndtere komplekse interessentlandskaber. Ligeledes vægtes solide IT-kundskaber, gode samarbejdsevner, en høj integritet samt en proaktiv og struktureret tilgang til opgaveløsning med øje for detaljen. En bred interesse inden for videnskab, kunst og kultur vil være en styrke.

Ansvarsområde

 • Indtager en nøgleposition i Carlsbergfondets bevillingsadministration, centreret omkring arbejdet med håndtering af ansøgninger og bevillinger.
 • Understøtter bestyrelsens godkendelse af faglige rapporter, behandling af løbende ansøgninger og tillægsansøgninger.
 • Bistår direktionen med udvikling af fondets bevillingsområde som led i realisering af fondets strategi og planer for styrkelse af processer og øget dialog med interessenter på bevillingsområdet.
 • Bistår direktionen med udarbejdelse af indstillinger til bestyrelsen på bevillingsområdet.
 • Forbehandler løbende og ordinære ansøgninger og indgår i dialog og samarbejde med fondets eksterne bedømmere, når ansøgninger sendes i ekstern peer review
 • Understøtter direktionens bedømmelse af ansøgninger.
 • Bruger fondets solide datagrundlag til statistikker og analyser af fondets uddelinger, virkemidler og strategiske indsatsområder.
 • Daglig kommunikation med og rådgivning af potentielle og aktuelle ansøgere og bevillingshavere.
 • Ansvarlig for videreformidling til direktionen af information om alle relevante forhold vedrørende bevillingsmodtagernes forskningspraksis etc.
 • Samarbejder med kommunikationsafdelingen om at sikre et fagligt højt niveau i fondets kommunikation.
 • Bidrager til implementeringen af fondets strategi på bevillingsområdet i samarbejde med de øvrige medarbejdere på bevillingsområdet.
 • Varetager diverse repræsentative aktiviteter såsom informationsmøder, webinarer, møder med stakeholdere etc.

Faglige kvalifikationer

 • Fagligt funderet kandidat, helst ph.d., med dokumenteret forskningskendskab inden for naturvidenskab.
 • Erfaring med forskningsadministration og -analyse fra fx forskningsfinansierende fonde eller fra universiteter.
 • Relevant erfaring fra forskningsanalyse vil være en fordel med henblik på gennem fondets solide datagrundlag at fokusere på effekten af fondets strategiske indsatser og virkemidler.
 • Erfaring med dialog med ansøgere og bevillingshavere eller egen erfaring med at søge bevillinger er en fordel.
 • Erfaring med effektivt at håndtere komplekse interessentlandskaber, herunder gode kommunikationsevner.
 • Solid erfaring med at arbejde med IT bredt defineret, herunder med databaser. (Vi arbejder i Carlsbergfondet i vores eget netop udviklede bevillingssystem).
 • Analytisk funderet og detaljeorienteret med en proaktiv og struktureret tilgang til opgaveløsning.
 • Gode engelskkundskaber i skrift og tale.

Personlige kompetencer

 • Interesse og lyst til at indgå i et lille sekretariat, der løfter i flok, og som er i gang med en spændende udvikling af organisation såvel som virke.
 • Gode samarbejdsevner samt vilje til at søge kompromiser og løsninger.
 • Diplomatisk tilgang og høj integritet.
 • Interesse for og god fornemmelse, bredt defineret, for videnskab, kunst og kultur.
 • Forståelse og respekt for den eksisterende stærke faglige viden, der er at finde i blandt andet fondets bestyrelse, afdelinger og sekretariat.

Ansøgning

Korn Ferry assisterer Carlsbergfondet med rekrutteringen af en Scientific Officer. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Lars Rønn, Senior Client Partner, Korn Ferry. 

Send din motiverede ansøgning, CV og relevant dokumentation senest torsdag den 12. december til: Lars.ronn@kornferry.com