Organisationsdiagram

Carlsbergfondet omfatter en verdensomspændende bryggerikoncern, tre uddelende fonde, to internationalt anerkendte museer og et forskningslaboratorium

Carlsbergfondet blev stiftet i 1876 af brygger J.C. Jacobsen. Fondet har to formål: Dels at være en aktiv, dynamisk, forandringsparat investor med en dominerende aktiepost i Carlsberg A/S, dels at forvalte de filantropiske afdelinger, herunder uddele midler til grundvidenskabelig forskning inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Carlsbergfondet er moderfond i Carlsbergfamilien. Det er fondets bestyrelse, der udpeger ledelserne i de øvrige dele af Carlsbergfamilien.Organisationsdiagrammet viser Carlsbergfondets to hovedopgaver, som er fastlagt i fondets fundats:

1) Drift og ledelse af virksomheden Carlsberg A/S

2) Carlsbergfondets afdelinger, der modtager midler fra fondet. Fondets midler kommer fra udbytte af Carlsbergfondets aktier i Carlsberg Group.

Sammenhængen mellem virksomheden og afdelingerne er følgende:

Carlsberg Group

Carlsberg Group er verdens tredjestørste bryggeri med 46.000 medarbejdere fordelt på hovedsagelig tre regioner: Vesteuropa, Østeuropa og Asien. Carlsbergfondet er kontrollerende hovedaktionær i Carlsberg Group. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab udpeger ifølge fondets fundats de fem professorer fra selskabets midte, der udgør bestyrelsen i Carlsbergfondet. Tre ud af de fem professorer indgår tillige i Carlsberg A/S’ bestyrelse, hvor fondets forperson indtager næstforpersonsposten.* Carlsbergfondet har fokus på Carlsbergs fortsatte udvikling som et moderne, internationalt bryggeri, der skaber værdi for aktionærerne, og at Carlsberg drives med fokus på forskning, innovation, produkter af høj kvalitet og samfundsansvar.

Carlsberg Laboratorium 

Carlsberg Laboratorium blev oprettet af J.C. Jacobsen i 1876. Laboratoriet er stadig et internationalt anerkendt forskningslaboratorium inden for sit område. Forskningen fokuserer på fire hovedområder med grundlæggende betydning for ølbrygning: råmaterialer, gær og fermentering, nye ingredienser, samt bryggeriforskning, -teknologi og -kvalitet.

Frie Forskningsmidler

Carlsbergfondets frie forskningsmidler uddeles hvert år som bevillinger til forskere, der udfører grundforskning inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Carlsbergfondets bevillinger har fokus på talentudvikling og internationalisering af forskningen på de danske universiteter. Fælles for bevillingerne er, at de gives til de bedste forskere med de bedste projekter. Fondet lægger desuden vægt på, at forskningen udføres til gavn for samfundet og medvirker til på sigt at løse nogle af verdens store udfordringer – de såkaldte ”Grand Challenges”.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot er grundlagt af J.C. Jacobsen i 1878 ud fra den livsanskuelse, at vi bedst forstår vores samtid, hvis vi kender vores historie. På museet kan man opleve Danmarks historie gennem portrætter, historiemalerier, møbler og kunst. Derudover sætter museet med skiftende særudstillinger perspektiv på historien, portrætgenren og museets forskningsområder.

Tuborgfondet

Tuborgfondets formål er at virke for samfundsgavnlige formål, særlig til støtte for dansk erhvervsliv og med fokus på frivillighed. Tuborgfondet støtter større projekter og initiativer, der knytter erhvervslivet og civilsamfundet tættere sammen. Aktiviteter, som bidrager til, at virksomheder lettere kan få en aktiv rolle i samspil med frivillige foreninger og organisationer. Fondet støtter frivillige foreninger gennem donationer, viden og partnerskaber, der kan hjælpe med at styrke tradition og fornyelse af frivilligheden.

Ny Carlsbergfondet

Ny Carlsbergfondet blev stiftet af brygger J.C. Jacobsens søn, Carl Jacobsen, i 1902. Ny Carlsbergfondet støtter kunst og kultur i Danmark. Det sker gennem værkdonationer til museer, udsmykningsopgaver og kunstforskning samt generelt ved at ”udvikle og tilfredsstille sansen for og trangen til kunst i Danmark”, som det hedder i fundatsen. Fondet støtter også driften af Ny Carlsberg Glyptotek.

Ny Carlsberg Glyptotek 

Ny Carlsberg Glyptotek er et internationalt anerkendt museum med enestående kunstsamlinger af ægyptiske og antikke skulpturer, dansk guldaldermaleri og fransk impressionisme. Dertil kommer skiftende udstillinger, der på forskellig vis tematiserer museets fokusområder og samlinger. Glyptoteket indgår i Carlsbergfamilien via sin tilknytning til Ny Carlsbergfondet, som med årlige bevillinger bidrager økonomisk til museets drift. 


*Fra 2023 vil kun to ud af Carlsbergfondets fem bestyrelsesmedlemmer indgå i Carlsberg A/S’ bestyrelse.