Måling og evaluering af projekter | Carlsbergfondet

Måling og evaluering

Måling og evaluering af projekter støttet af Carlsbergfondet

Carlsbergfondet støtter grundforskning, som i sin natur ikke lader sig måle med traditionelle instrumenter, der typisk tager et kort sigte. 

Fondet har derfor valgt en alternativ form for måling, hvor bevillingshavere både i deres ansøgning samt i deres afrapportering bedes redegøre for forskningsprojektets Social Scientific Responsibility (SSR). Det betyder, at forskeren skal forklare, hvor denne ser sin forsknings relevans for bl.a. sit eget forskningsfelt og hele samfundet. 

Læs mere om SSR

Som led i Carlsbergfondets strategiarbejde arbejdets der dog med flere nye tilgange til at måle effekten af fondets overordnede mål og konkrete virkemidler. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret herom.  

Måling og evaluering af Carlsbergfondet

Med ønsket om konstant at støtte den bedste forskning og i overensstemmelse med fondets mantra om altid at stræbe efter det perfekte, ønsker Carlsbergfondet løbende konstruktiv feedback fra relevante interessenter. På den baggrund, har Carlsbergfondet i 2019 gennemført både en omdømmeanalyse og en tilfredshedsundersøgelse blandt fondets bevillingshavere. 

Omdømmeanalysen, der beror på svar fra ca. 1000 respondenter, har haft til formål at klarlægge kendskabsgraden til fondet i det danske samfund. Resultatet af dette arbejde er blevet anvendt i udformningen af den nye strategi, herunder tilpasninger af fondets kommunikation.