Narrativ | Carlsbergfondet

Vi brygger viden for en oplyst fremtid

I en globaliseret verden præget af teknologiske og økonomiske kvantespring er mennesket, naturen og samfundet i hastig forandring. Nye udfordringer kræver ny viden så vi kan gribe ændringernes muligheder.

I Carlsbergfondet har vi siden 1876 brygget viden for en oplyst fremtid. Konstant på jagt efter nye indsigter støtter vi fremragende grundforskning der gør os klogere – på os selv, hinanden og verden.

Det har været Carlsbergfondets mission fra begyndelsen: at give tilbage til samfundet ved at fremme den forskning der skænkede nøglen til brygger J.C. Jacobsen egne og hans samtids gennembrud. Han testamenterede således sit bryggeri til Carlsbergfondet så bryggeriets overskud kunne komme skabelsen af fremsynet og skelsættende forskning til gode.

Det der startede som en visionær idé hos en passioneret ølbrygger med stor kærlighed til videnskaben, er i dag én af verdens ældste erhvervsdrivende fonde.

Undervejs har vi støttet danske pionerer inden for alt fra atomfysik til arkæologi og polarforskning. Vi har skabt grundlaget for videnskabelige gennembrud som pH-skalaen og rendyrkningen af gær, som lagde grundstenen til moderne ølbrygning. Og så er vi stolte af vores position som den største private bevillingsgiver inden for åndsvidenskaberne i Danmark.

Under mottoet Semper Ardens – altid brændende – støtter vi mennesker hvis passion og begejstring for deres felt er så glødende at det antænder nye tanker og handlemønstre.

Vi arbejder for at fremelske trangen til oplysning og dannelse. At ville vide mere, se mulighederne i det der forandrer sig, og finde meningen i det ukendte. Vi arbejder for at udfolde det menneskelige potentiale.

Vi samler talentfulde, videbegærlige og kreative forskere inden for naturvidenskab, filosofi, samfunds- og humanvidenskaberne. Sammen rykker vi grænser for erkendelsen, skaber rum for refleksion og vi sætter skel mellem tilfældige strømninger og solid viden.

Vi tager et samfundsmæssigt ansvar og støtter løsninger på nutidens og fremtidens globale udfordringer gennem indsigt, nysgerrighed og samarbejde. Født med et internationalt udsyn bringer vi viden fra Danmark ud i verden – og vi tager det fremmeste med hjem. Vi bygger internationale partnerskaber og netværk på tværs af discipliner for at flytte os selv og verden.

I Carlsbergfondet brænder vi for forskning, uddannelse, historie, kunst og kultur der skaber reflekterede mennesker, stærke fællesskaber og bæredygtige samfund.

Vi brygger viden for en oplyst fremtid.