Til oversigt

Carlsbergfondet

Carlsbergfondets stifter, J.C. Jacobsen.

Carlsbergfondet er et af verdens ældste erhvervsdrivende fonde. Grundlagt i 1876. Her blomstrer ambitiøs bryggerivirksomhed side om side med forskning og støtte til det ypperste inden for videnskab, kunst og kultur. Carlsbergfondet forperson har siden 1977 også været forperson for bestyrelsen i Carlsberg A/S. Fra og med 2022 vil Carlsbergfondets forperson som følge af en fundatsændring indtage næstforpersonsposten i bestyrelsen i Carlsberg A/S.

Carlsbergfondet – passion for perfektion

 

Carlsbergfondet blev grundlagt på en passion. En passion for perfektion. Passionen kan findes i alt, hvad fondet foretager sig og er gengivet i de første linjer af Carlsbergfondets fundats og indgraveret i marmortavlen, som hænger over indgangsporten til Carlsbergs hovedsæde i Valby, København. Her kan man læse J.C. Jacobsens ”De Gyldne Ord”, som stadig stråler af klarsyn den dag i dag. ”De Gyldne Ord” er en hyldest til det excellente og sublime. De slår fast, at Carlsbergfondet skal stræbe efter den højst mulige kvalitet i alt, hvad fondet gør, og at man i driften af Carlsbergbryggeriet aldrig kun skal have fokus på forretningen her og nu, men også have fremtiden for øje.

Brygger J.C. Jacobsens ”De Gyldne Ord” er indgraveret med guldbogstaver i marmortavlen, som hænger over over Dipylonporten på det historiske Carlsbergområde i Valby. De er en hyldest til det excellente og sublime og stråler af klarsyn den dag i dag.

”De Gyldne Ord” var særdeles fremsynede. Med dem var J.C. Jacobsen med til at sørge for, at Carlsberg i dag, mange år senere, er en af verdens største bryggerikoncerner og råder over nogle af branchens stærkeste brands. ”De Gyldne Ord” er også fundamentet for, at Carlsbergfondet kan støtte den ypperligste forskning, videnskab og kunst med flere hundrede millioner kroner årligt og spille en aktiv rolle i forsøget på at løse nogle af verdens globale udfordringer.

Carlsbergfondet har to hovedopgaver:

  1. Gennem en bestemmende aktiepost at sikre værdiskabelsen i Carlsberg A/S, udbredelse af Carlsberg som et anerkendt ølmærke samt udvikle ølbrygning til den størst mulige fuldkommenhed
  2. Uddeling af dividenden fra Carlsbergfondets aktier i Carlsberg A/S til velgørende formål ved at:
  • virke til fremme af og støtte for naturvidenskaberne samt matematik og filosofi, de humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaberne
  • yde tilskud til Carlsberg Laboratorium 
  • opretholde og udvikle Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
  • yde tilskud til samfundsgavnlige formål gennem Tuborgfondet, særligt til støtte for dansk erhvervsliv

Carlsberg bryggeri – kvalitet over hele verden

Carlsbergfondet er hovedaktionær i Carlsberg A/S og har i kraft af en bestemmende aktiepost afgørende indflydelse på bryggeriet. Carlsberg Group er i dag verdens tredjestørste bryggeri med ledende positioner på de nord- og østeuropæiske markeder samt stærke positioner på flere markeder i Asien. Carlsberg Group har 140 ølmærker, ca. 45.000 medarbejdere og solgte i 2015 120,3 mio. hl. øl, svarende til ca. 36 milliarder flasker. Carlsberg Group er i dag det eneste globale bryggeri, som er ejet af en erhvervsdrivende fond, hvilket giver en række tydelige fordele. Ud over at fondsejerskabet er et effektivt værn mod opkøb, skaber det bedre muligheder for at tænke langsigtet og sikre stabilitet i omskiftelige tider.

Carlsbergfondet støttede den verdensberømte og nobelprisvindende videnskabsmand Niels Bohr gennem hele hans imponerende karriere.

Carlsbergfondet støtter fremragende forskning, som gør verden bedre

Carlsbergfondet støtter visionær og innovativ grundforskning på internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Grundforskning, som gør os klogere, medvirker til at løse globale udfordringer og gavner vores samfund.

Carlsbergfondet lægger særlig vægt på at støtte talentudvikling og generationsskiftet i dansk grundforskning, internationalisering af danske talenter og visionære forskningsnybrud.

Fondet beder ansøgerne redegøre for, hvordan deres forskning bidrager til samfundets udvikling – og lokalt eller globalt kan være med til at løse de udfordringer, verdenssamfundet står med: de massive flygtningestrømme, konflikter og terrorisme, klimaforandringerne, den fremtidige energiforsyning, manglen på rent vand og befolkningstilvæksten.

Carlsbergfondet støtter de bedste og mest talentfulde

Carlsbergfondet støtter de bedste forskere med de mest lovende projekter. Fondet ønsker at fremme internationaliseringen og vækstlaget i dansk grundforskning ved at støtte de i særklasse bedste og mest talentfulde yngre forskere. Derfor sender fondet forskere ud til de mest anerkendte universiteter i verden for at give dem international erfaring og netværk. Således bliver vækstlaget plejet, og der bliver skabt gunstige forudsætninger for at gennemføre et smidigt generationsskifte på de danske universiteter.

Carlsbergfondet prioriterer også forskere, der arbejder på tværs af videnskabelige fagområder. Det er ofte i grænseområderne, at de virkelig banebrydende resultater opstår. Særligt når forskere, der ikke normalt udveksler resultater, bliver bragt sammen, kan der ske spændende nybrud. I forlængelse af fundatsen bliver forskning støttet af Carlsbergfondet udført af danske og udenlandske forskere med tilknytning til det danske forskningsmiljø.

Carlsbergfondet yder desuden tilskud til sine øvrige tre afdelinger samt til Ny Carlsbergfondet:

Overskuddet fra Carlsberg A/S går tilbage til samfundet 

Carlsbergfondet er en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde med relationer og kontaktflader til hele det danske samfund. Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet uddeler i kraft af udbyttet fra Carlsbergfondets aktier i Carlsberg A/S over 400 mio. kr. om året til grundforskning, kultur, kunst og miljø samt til Carlsberg Laboratorium og to internationalt anerkendte museer: Ny Carlsberg Glyptotek og Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Det er fondets vision at forvalte arven efter brygger J.C. Jacobsen således, at hans tanker, idéer og fondets fundats tilgodeses, tilpasses nutiden og medvirker til at præge fremtiden for Carlsberg, videnskaben og samfundet.

Læs mere om Carlsbergfondets indtægter og bevillingsfordelingTil oversigt