Carlsbergs Mindelegat | Carlsbergfondet
Til oversigt

Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen

Om Mindelegatet

J.C. Jacobsen med personale | 1885

Carlsbergfondet stiftede den 1. oktober 1938 - på 50-års dagen for J.C. Jacobsens overdragelse af bryggeriet til Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab – Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen.

Med udgangspunkt i fundatsen støtter Carlsbergs Mindelegat talentudvikling af yngre mennesker samt større og mindre projekter, der bidrager til at formidle og fremme forståelsen for videnskaben og dens betydning i samfundet, med særlig fokus på ungdommen.

Legatets midler disponeres af bestyrelsen efter fundatsens formål.

For yderligere information om støtte fra Carlsbergs Mindelegat, kontakt fondsrådgiver og programansvarlig, Jasmina Milenkovic, e-mail: jm@carlsbergfoundation.dkTil oversigt