Carlsbergs Mindelegat - Bestyrelsen | Carlsbergfondet

Carlsbergs Mindelegat

Bestyrelsen

J.C. Jacobsen med personale | 1885

Carlsbergs Mindelegats bestyrelse

Professor, dr. scient. Flemming Besenbacher (formand)
Carlsbergfondet 

Professor Thomas Sinkjær
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 

Professor, dr.scient. Lars Stemmerik
Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet 

Professor, dr.med. Søren-Peter Olesen
Direktør for Danmarks Grundforskningsfond

Professor, ph.d. Majken Schultz
Institut for Organisation, Copenhagen Business School

Professor, dr.phil. Carl Bache
Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet