Til oversigt

Ny Carlsberg Glyptotek

Ny Carlsberg Glyptotek - Vinterhaven

Brygger Carl Jacobsen ønskede at berige sine bysbørn med kunst af internationalt format og skænkede sin kunstsamling til det danske folk i 1888. På daværende tidspunkt fandtes samlingen i bygningen Glyptotheket på Ny Carlsberg Bryggeri i Valby. Bryggerens ønske var, at den danske stat skulle opstille samlingen i en ny og større bygning i København, og i 1897 blev Ny Carlsberg Glyptotek (i dag kendt som Glyptoteket) indviet på adressen Dantes Plads 7 i hjertet af København. Glyptoteket modtager ca. 500.000 besøgende om året, og museet huser over 10.000 kunstværker, hovedsageligt fordelt på antikkens middelhavskulturer og den franske impressionisme.


Ny Carlsberg Glyptotek – rum til skønhed

Brygger Carl Jacobsen stillede sig i kunstens tjeneste. Derfor åbnede han dørene for alle til sin imponerende samling af kunstværker. Ny Carlsberg Glyptotek er i dag et internationalt anerkendt museum og har været en særlig del af Ny Carlsbergfondets virke siden 1902.

Glyptoteket, som vi kender det i dag på Dantes Plads, blev opført i 1897 på brygger Carl Jacobsens initiativ. Hans ambition var at skænke København et tempel for kunst – en samling af ”det meste og det bedste”. Ambitionen afspejlede Carl Jacobsens dybe overbevisning om, at kunsten kan forskønne, røre og berige alle menneskers liv.

Tankerne om en kunstsamling var opstået længe inden. Carl Jacobsen interesserede sig hele livet for kunst – en interesse, der blev til hans livs passion. Allerede i 1882 havde Carl Jacobsen som mæcen og kunstsamler erhvervet sig så mange skulpturer, at han besluttede at åbne sin samling for publikum i vinterhaven i sit hjem. Han kaldte det Glyptotheket på Ny Carlsberg. Her mødte publikum en skønsom blanding af værker: romerske sarkofager, portrætbuster fra ørkenbyen Palmyra, franske statuer og kopier af bronzestatuetter fundet i Pompeji.

Fra skulpturudstillingen ”From Block to Body” Ny Carlsberg Glyptotek

I 1888 skænkede han sin samling til offentligheden og opførte i samarbejde med Københavns Kommune og staten Ny Carlsberg Glyptotek på Dantes Plads, som blev indviet i 1897. Her ønskede Carl Jacobsen, at kunsten og rummene skulle spille sammen i “en egen ejendommelig skønhed, hvortil byens borgere uvilkårligt følte sig dragne”, som han selv formulerede sin intention for bygningen med den berømte subtropiske palmehave og elegante glaskuppel.

I 1902 oprettede Carl og Ottilia Jacobsen Ny Carlsbergfondet, som blandt andet bidrager til at sikre det økonomiske grundlag for driften af Glyptoteket.

Enestående samling i verdensklasse

Ny Carlsberg Glyptotek har en omfattende Paul Gauguin-samling og viser hele hans udvikling – fra Paris over København til Bretagne og Tahiti.

Som brygger fremstillede Carl Jacobsen øl ud fra sit motto: ”Semper Ardens” – ”altid brændende”. Det motto gik i lige så høj grad igen i hans forhold til kunsten, og glæden herved arvede hans søn, Helge, som efter faderens død med stor passion gav sig til at samle på nyere fransk maleri.

Derfor rummer Ny Carlsberg Glyptotek i dag Danmarks største samling af fransk impressionisme, og museet byder på mesterværker af Degas, Manet, Monet, van Gogh, Cézanne og Rodin. Museet har også en samling af Paul Gauguins værker, hvoraf flere blev skabt i midten af 1880’erne, mens Gauguin boede i København. Samlingen anses for at være en af de fineste i verden. 

Dansk guldalders store mestre er også repræsenteret, og museet har hovedværker af blandt andre Eckersberg, Købke og Lundbye. 

I 1996 blev Ny Carlsberg Glyptotek udvidet med Henning Larsens prisvindende tilbygning i marmor og beton – i øvrigt en af den internationalt anerkendte arkitekts personlige favoritter.

Ny Carlsberg Glyptoteks samling består af omkring 10.000 kunstværker. Den tæller bl.a. hovedværker som Edgar Degas’ Danserinde med balletskørt, fjorten år.

FAKTA:

Glyptoteket består af fire bygninger. Arkitekten Vilhelm Dahlerup tegnede den første bygning fra 1897 og museets Vinterhave fra 1906. Samme år åbnede arkitekt Hack Kampmanns bygning, der blev opført til den antikke samling. I 1996 åbnede Glyptoteket en ny fløj tegnet af arkitekt Henning Larsen til samlingen af fransk malerkunst. 

Museet råder over et større bibliotek, der danner rammen om talrige forskningsaktiviteter. Biblioteket dækker de områder, som er repræsenteret i museets samlinger: egyptisk kunst, græsk og romersk skulptur med hovedvægt på romerske portrætter, antik kunst fra Middelhavsområdet samt dansk og fransk skulptur og malerkunst i det 19. århundrede. Læs mere om Glyptotekets bibliotekTil oversigt