Carl Jacobsen Tidslinje

Brygger, kunstsamler og mæcen

1914

Bryggeren dør

Carl Jacobsen dør den 11. januar på Frederiksberg. Han blev 71 år gammel.

Carl Jacobsen

Brygger, kunstsamler og mæcen

02/03/1842 - 11/01/1914

1913

Den Lille Havfrue

Carl Jacobsen skænker statuen Den Lille Havfrue til byen København. Skulpturen er udført af billedhuggeren Edvard Eriksen, som brugte kgl. solodanser Ellen Price de Plane som model. Den 23. august opstilles skulpturen på Langelinie.
1906

Carlsberg Bryggerierne


De to bryggerier, Gamle og Ny Carlsberg Bryggeri, slås administrativt sammen og kaldes nu Carlsberg Bryggerierne. Carl Jacobsen bliver overdirektør for selskabet.

1906


Hack Kampmann tegner en tilbygning til Ny Carlsberg Glyptoteket, som bliver indviet den 27. juni 1906.

1902


Ny Carlsbergfondet oprettes. Den 20. januar underskriver Carl Jacobsen og Ottilia Jacobsen et skøde, hvorved de overdrager Ny Carlsberg Bryggeri til Ny Carlsbergfondet. Overskuddet fra bryggeriet skal hermed gå til det samtidigt oprettede Ny Carlsbergfondet, som har til formål at fremme kunstens betydning i det danske samfund med den overbevisning, at kunst kan berige menneskelivet og vores verden.

1897

Glyptoteket, tegnet af arkitekt Vilhelm Dahlerup, opføres på Dantes Plads og indvies den 1. maj. Carl Jacobsen skænker sin omfattende kunstsamling til Glyptoteket, og navnet bliver ”Ny Carlsberg Glyptotek".

1895

Den Kongelige Afstøbningssamling grundlægges som en del af Statens Museum for Kunst og er finansieret og ledet af Carl Jacobsen.

1891

Jesuskirken indvies

Kirken er tegnet af arkitekt Vilhelm Dahlerup for Carl Jacobsen, som ønskede at opføre en kirke, som skulle genlyde af smuk musik, derfor er akustikken i højsædet.

1888

Gavebrevet om Ny Carlsberg Glyptoteks overdragelse til byen København udfærdiges og udvides i 1899.

1887

J.C. Jacobsen dør

Faderen J.C. Jacobsen dør på en fælles familietur til Rom. Carlsbergfondet bliver ejer af Gl. Carlsberg.

J.C. Jacobsen

Capitain og brygger

02/09/1811 - 30/4/1887

1883

Arven fra faderen

Carl Jacobsen modtog en million kr. af J.C. Jacobsen i 1882, da Gl. Carlsberg oprettede sit testamente, hvor Carlsbergfondet skulle arve Gl. Carlsberg. For dette beløb blev de fire Ny Carlsberg Legater stiftet: Ny Carlsberg arbejderlegat, hvor kapitalen går til opførelse af Ny Carlsberg arbejderboliger og understøttelse af arbejdere ved sygdom. Ny Carlsbergs museumslegat til støtte for indkøb af kunstindustrielle frembringelser, kapitalen overførtes senere til Kunstindustrimuseet. Kirkelegatet, hvis kapital brugtes til opførelse af Jesuskirken i Valby. Ny Carlsberg kunstlegat til anskaffelse af kunstværker, som blev grundstammen i Ny Carlsberg Glyptotek.

1882

Oprettelsen af Ny Carlsberg Glyptotek

Carl Jacobsen opretter Ny Carlsberg Glyptotek på Carlsberg i Valby, da hans personlige samling blev for stor til at have i deres hjem. Han åbner sin privatsamling for publikum d. 5. november, for at andre også skal have glæde af kunstværkerne. Kunstværkerne er opstillet i hans vinterhave og museet udvides derefter trinvis.

1879

Oprettelsen af Albertinalegatet

Albertinalegatet oprettes. Legatet har til formål at rejse skulpturer og statuer i Københavns parker og på byens pladser. Navnet hentyder til Bertel Thorvaldsen, som i Italien blev kaldt Alberto.1874

Carl Jacobsen bliver gift med Ottilia Stegmann

Den 24. september gifter Carl Jacobsen sig med Ottilia Stegmann, datter af Lorenz Conrad Carl Stegmann, som er dansk købmand bosiddende i Edinburgh, Skotland. De får otte børn.

1871

Ny Carlsberg bryggeri stiftes

J.C. Jacobsen opfører et bryggeri på Carlsberggrunden ved siden af sit eget bryggeri, som Carl Jacobsen forpagter. Hermed stifter Carl Jacobsen Ny Carlsberg bryggeriet.

1862-1870

Carl Jacobsens rejser

Carl Jacobsen foretager første rejse med begge forældre til Italien, i 1851 til NordItalien, og i 1859 rejser han med lærer til Tyskland, Schweitz og Frankrig. 2. rejse til Italien foretages i 1862 med faderen J.C. Jacobsen (Carl Jacobsen besøgte i alt Italien 18 gange). Senere drager han på en fire-årig uddannelsesrejse til ledende bryggerier i udlandet.

1842

Carl Jacobsen bliver født d. 2. marts.