Restaurering af carlsberg akademi | Carlsbergfondet

Restaurering af carlsberg akademi

Væksthuset Pompejis tagkonstruktion afrenses, og ca. 2100 ruder er nummereret og nænsomt afmonteret. Foto: Karina Tengberg

I august 2019 igangsatte Carlsbergfondet en omfattende restaurering, istandsættelse og teknisk opgradering af Carlsberg Akademi. Ambitionen er at føre akademiet tilbage til sit oprindelige udtryk fra dengang i midten af 1800-tallet, hvor brygger J.C. Jacobsen opførte villaen som privat familiebolig.
Læs mere om Carlsberg Akademis historie

I 1854 opførte brygger J.C. Jacobsen sin private villa og hjemmet for sin familie på Valby Bakke – lige midt i det industrielle anlæg Carlsberg. Da bryggeren i 1876 testamenterede Carlsberg Bryggeri til videnskaben, besluttede han samtidig, at familiens private villa efter sin egen og nære families død skulle overgå til at blive Carlsberg Akademi og fungere som både videnskabeligt akademi og æresbolig.

Fra 1914 har bryggerboligen således huset bl.a. videnskabelige fyrtårne som Niels Bohr og den danske astrofysiker Bengt Strømgren. Især Niels Bohr lavede en del ændringer i bryggerens ’vilde’ æstetik, mens han boede i huset. Forskellige stilistiske præferencer og tidens tand har ligeledes sløret akademiets oprindelige udtryk.

Oplevelsen af Carlsberg Akademi vil i fremtiden være endnu mere betagende i takt med, at graden af interiørets præcision og detaljer øges. Foto: Karina Tengberg

Et ønske om at bringe Carlsberg Akademi tilbage i større overensstemmelse med sit oprindelige æstetiske udtryk fik i sommeren 2019 Carlsbergfondet til at igangsætte et omfattende restaureringsarbejde af de gamle bygninger på matriklen, der udover den italiensk-klassicistiske hovedbygning indeholder Vinterhaven, Pompejisalen, en terrasse og et storslået haveanlæg. 

Arbejdet skal desuden fremtidssikre selve bygningerne, der siden 1995 har dannet rammen om videnskabelige symposier og konferencer.

Det er håbet, at restaureringsarbejdet vil forstærke fortællingen om J.C. Jacobsens ambitioner for huset og knytte akademiets nutidige funktioner og formål til stedets historie.

Tilbage til J.C. Jacobsens innovative stil

Restaureringen af Carlsberg Akademi omfatter alle grader af indgreb: fra klassisk malerkonservering til etablering af nyt produktionskøkken. Bag opgaven står en gruppe af 34 højtspecialiserede fagenterpriser, som blandt andet tæller gørtlere, smede, konservatorer, stukkatører og elektrikere.

Med en målsætning om at føre akademiet tilbage til bryggerens oprindelige idé med stedet tilstræber restaureringsarbejdet at opnå så mange genopretninger som muligt.

I tæt dialog med restaureringsmalere, konservatorer og stukkatører genskabes vægdekorationer, stuklofter og døres egetræsådringer med traditionelle materialer efter J.C. Jacobsens idéer med interiøret. Foto: Karina Tengberg

Under forundersøgelserne af akademiet dukkede interessante farvearkæologiske fund op såsom vægge med marmoreringer, døre med ådringer og skjulte skiffervægge. I tæt dialog mellem restaureringsmalere, konservatorer og stukkatører bringes vægdekorationer, stuklofter og døres egetræsådringer med traditionelle materialer i større overensstemmelse med J.C. Jacobsens oprindelige idéer med interiøret.

Og det har vist sig, at næsten alt kan genskabes. Selvom noget interiør fra bryggerens tid mangler, har restaureringsarbejderne tilstrækkeligt vidnesbyrd til at genskabe helhederne. For eksempel rekonstrueres ’Kaptajnens værelse’, som er bryggerens arbejdsværelse, med historiske møbler fra Frederiksborg Slot.

Istandsættelse og teknisk opgradering

Foruden interiørets tilbagevenden til J.C. Jacobsens tid foretages der også større logistiske og byggetekniske forbedringer for at bevare huset på længere sigt. Blandt andet implementeres nye terrændæk samt nyt tag og dræn. Desuden foretages diskret tilpassede forbedringer af indeklima og energiforbrug.


Carlsberg Akademi skal efter endt restaurering igen kunne huse forskelligartede arrangementer for mange mennesker året rundt. Ambitionen er, at de nye funktionskrav ikke bryder med oplevelsen af husets autenticitet og atmosfære, som i modsætning til de logiske og tekniske opgraderinger vil have fået et markant synligt løft efter endt restaurering.

Efter planen vil restaureringen være færdig i december 2021, hvorefter dørene igen vil åbne for afholdelse af konferencer og videnskabelige møder og aktiviteter. Akademiet vil også i perioder være åbent for rundvisninger for offentligheden.

Væksthuset Pompejis doriske søjler lavet af kalksten fra Faxe er pakket godt ind under restaureringen. Blandt andet skal væksthusets tagkonstruktion afrenses, og ca. 2100 ruder er nummereret og nænsomt afmonteret. Foto: Karina Tengberg

Kaptajnens værelse

I Kaptajnens værelse er de originale vægdekorationer blevet overmalet under Niels Bohrs tid i huset fra 1931-1962. Ved hjælp af en særlig elastisk plastikmåtte har konservatorer arbejdet med at fjerne "Bohrs overmaling" og genskabe de originale og flotte vægdekorationer. Med restaureringsarbejdet og historiske møbler fra Frederiksborg Slot tilbagevender arbejdsværelset nu til bryggerens idéer med stedet.

 

Læs mere om Brygger J.C. Jacobsens Have, der i 2017 ligeledes gennemgik en historisk renovering