Fridericia_ Holm_Joergensen_Roerdam | Carlsbergfondet

J.A. Fridericia, E. Holm, A.D. Jørgensen og H.F. Rørdam

J.A. Fridericia, E. Holm, A.D. Jørgensen og H.F. Rørdam

Andre af de afbildede historikere er J.A. Fridericia, der også hørte til det radikale miljø præget af Brandes og vendt mod Estrup, samt Edvard Holm, forfatteren af det store værk om Danmark-Norges historie i 1700-tallet, og sønderjyden A.D. Jørgensen, der med sine »Fyrretyve Fortællinger af Fædrelandets Historie« viste sig som en strålende popularisator af dansk historie. 

De var alle forfattere af de senere bind af dette første forsøg på i et samarbejde mellem flere forskere at skabe en syntese af en tids viden om og forståelse af Danmarkshistorien. Det var et initiativ, som skulle få talrige efterfølgere i det kommende århundrede. 

Til den stærke historikergruppe hørte også den meget produktive kirke- og universitetshistoriker H.F. Rørdam.

Tilbage til 'Et møde i Videnskabernes Selskab'