J. Nellemann og C. Goos | Carlsbergfondet

J. Nellemann og C. Goos

Måske er det ingen tilfældighed, at Krøyer centralt i billedet anbragte den provisoriske lovgivningsarkitekt og justitsminister indtil 1896, J. Nellemann, sammen med professor C. Goos, der som kultusminister i 1892 havde afvist at udnævne Georg Brandes til professor ved Københavns Universitet. Begge var højt ansete videnskabsmænd, men om deres politiske ståsted herskede der ikke megen tvivl. De personificerede Estrup-regeringen og dens politik.

Tilbage til 'Et møde i Videnskabernes Selskab'