J.L. Heiberg | Carlsbergfondet

Johan Ludvig Heiberg

J.L. Heiberg blev i 1883 indvalgt i Videnskabernes Selskab kun 28 år gammel og dermed et af de yngste medlemmer nogensinde. Heiberg nærede stor interesse for naturvidenskabens klassikere og udgav de to græske matematikere Arkimedes' og Euklids værker. Udgaven af Euklids værker havde han netop afsluttet i 1895. l det arbejde fik han stor opmuntring af den fremtrædende matematiker Hieronymus Georg Zeuthen. Heibergs udgaver nyder den dag i dag international anseelse. 

Heiberg tog ivrigt del i den offentlige debat om de klassiske fags rolle. Han kunne ikke acceptere, at græsk ikke længere skulle være skolefag for alle og angreb sin ældre kollega Gertz som en af de ansvarlige for skolereformen.

Også K. Kromann ramtes af Heibergs vrede i skriftet »Vor Ungdom«, 1886, da han som pædagogisk konsulent for Kirke- og Undervisningsministeriet havde foreslået, at der i den højere skoleundervisning blev lagt mere vægt på naturvidenskab og matematik og mindre på de klassiske fag. Heiberg dannede sammen med Georg Brandes og Høffding en forening til græskens bevarelse, der dog ikke overlevede stifterne.

Tilbage til 'Et møde i Videnskabernes Selskab'