S.M. Jørgensen, Odin T. Christensen, C. Christiansen og P.K. Prytz | Carlsbergfondet

S.M. Jørgensen, O.T. Christensen, C. Christiansen og P.K. Prytz

S.M. Jørgensen, O.T. Christensen, C. Christiansen og P.K. Prytz

Professor S.M. Jørgensen var Thomsens kollega som professor i kemi og den, som i 1890erne nød den største anseelse. Han var en glimrende pædagog, og hans bog Kemiens Grundbegreber, 1902 oversattes til talrige sprog. Også han kom med på billedet af industriens mænd. 

Den tredje universitetskemiker på billedet, Odin T. Christensen forskede i fluor- og manganforbindelser. 

De to fysikere på billedet, C. Christiansen og P.K. Prytz var begge med til at udvikle den eksperimentelle fysik i Danmark. C. Christiansen færdedes i kredsen om Christian Bohr, Vilhelm Thomsen og Høffding, og han kom til at spille en vigtig rolle for sin elev Niels Bohr, ved hvis disputats han opponerede.