Johannes Steenstrup | Carlsbergfondet

Johannes Steenstrup

Lige over for den foredragende Japetus Steenstrup står Johannes Steenstrup, som oprindelig havde studeret jura, men som videnskabsmand havde han dyrket historien og placeret sig som oldtidshistoriker. Hans værker og emnerne, han beskæftigede sig med, var utallige. Mest kendt blev nok hans tibindsværk om Normannerne. Steenstrup var også forfatter til første bind af den nye Danmarkshistorie, hvis udgivelse i netop de år samlede historikere, som ellers kunne have svært ved at enes. Der var på mange måder lang afstand mellem Steenstrup og Erslev, men de skrev dog henholdsvis første og andet bind af Danmarks Riges historie, som udkom omkring århundredskiftet.

Tilbage til 'Et møde i Videnskabernes Selskab'