Julius Lange | Carlsbergfondet

Julius Lange

Nærmest foredragsholderen med hånden bag sit tunghøre øre sidder billedets eneste kunsthistoriker og Universitetets første magister i kunsthistorie Julius Lange, der hørte til i kredsen omkring Krøyer

Han døde i 1896 og kom således ikke selv til at opleve billedets færdiggørelse. Lange var tillige Universitetets første professor i kunsthistorie. Han spillede en central rolle i den danske kunstverden og i dansk kunstkritik, og endnu i dag er der blandt kunsthistorikere stor interesse for hans synspunkter på kunsten. Det var hans fortjeneste, at der etableredes en kgl. afstøbningssamling, og hans studier af antik skulptur og påvisning af »frontalitetens lov« i værket om billedkunstens fremstilling af menneskeskikkelsen nød international anerkendelse.

Som kunsthistoriker var Lange elev af N.L. Høyen, der var professor ved Kunstakademiet og docent ved Universitetet. Han var ungdomsven med Georg Brandes, som skrev om ham. l modsætning til Høyen, som lagde vægt på det nationale i motivvalget, var Lange mere optaget af den europæiske kunsthistorie end tidligere danske kunsthistorikere. Han fremhævede kunstværket som udtryk for en kunstnerisk behandling af et stof og betonede den kunstneriske vilje og foreningen af indhold og form som noget afgørende for den kunstneriske frembringelse.

Tilbage til 'Et møde i Videnskabernes Selskab'