Julius Thomsen | Carlsbergfondet

Julius Thomsen

l billedets midte sidder selskabets præsident Julius Thomsen ved siden af kronprins Frederik.

Præsident for Videnskabernes Selskab fra 1888 til sin død 1909 var kemikeren Julius Thomsen, der har lagt navn til en plads i København. Det skyldtes dog i højere grad end hans videnskabelige fortjenester, at han 1861-1894 var et fremtrædende og handlekraftigt medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Som kemiker hørte han til de store og er især kendt for sin forskning inden for termokemi, hvor han prægede ordet warmetoning« om varmeudvikling og varmeforbrug. 

l 1895 publicerede han i Videnskabernes Selskabs skriftrække nogle visionære tanker om det periodiske system, som senere fik betydning for Niels Bohrs atomteori. Julius Thomsen var praktisk anlagt og havde i 1850-erne været med til at få sat en industriel fremstilling af soda på basis af grønlandsk kryolit i gang, og han var en lang periode direktør for Kryolitselskabet Han blev i 1866 professor ved Københavns Universitet uden doktorgrad, hvilket var helt usædvanligt.

1883-1902 var han tillige direktør for Polyteknisk Læreanstalt. Thomsen havde sans for både teoretisk kemi og dens anvendelse i industrien, og han går derfor naturligt igen på Krøyers billede af industriens mænd.

Tilbage til 'Et møde i Videnskabernes Selskab'