K. Kromann | Carlsbergfondet

K. Kromann

Også K. Kromann holdt ved århundredskiftet 1900-1901 forelæsninger om det forgangne århundredes betydning. Kromann  sagde i sin tale »Livsanskuelse og Videnskab«, der blev holdt ved Universitetets Reformationsfest i november 1900 bl.a.: »Det er sikkert ikke let af afgøre, om man har haft ret, når man har kaldt det 19. århundrede et naturvidenskabernes århundrede, og utænkeligt var det ikke, om en nærmere betragtning ville give os det resultat, at de forskellige historiske discipliner havde et endnu betydningsfuldere fremskridt at opvise i den evne, de efterhånden havde udviklet, til at tænke sig ind i en fjern og fremmed bevidsthed, en evne, som jo næsten var ganske ukendt i tidligere sekler<<. Kromanns tale viser i sin omtale af naturvidenskaben direkte frem imod en af det 20. århundredes største landvindinger.

Han fremhæver atomet som forskerens »Vidensgrænse«. Her var det, at bl.a. en søn af en af de afbildede, fysiologen Christian Bohr, Niels Bohr, bidrog med helt nye indsigter, hvis perspektiver Kromann dog ikke nåede at opleve.

Tilbage til 'Et møde i Videnskabernes Selskab'