Vilhelm Thomsen | Carlsbergfondet

Vilhelm Thomsen

Som landets kendteste og mest fejrede filolog og hævet over enhver faglig og menneskelig strid stod Vilhelm Thomsen, hvis lange ansigt med det spidse skæg og hånden under kind i en karakteristisk attitude ses på Krøyers billede mellem van Mehren og Zeuthen. 

Thomsen havde formået at udvide den sammenlignende sprogvidenskabs område langt ud over de indoeuropæiske sprog. Han havde gjort fine opdagelser vedrørende sanskrit og var fortsat med oldtyrkisk. Han skrev disputats om germanske ord i finsk og skrev flere afhandlinger om de finsk-ugriske sprog, forholdet til de baltiske sprog foruden om græsk og latin og romansk filologi. l 1893 forelagde han i Videnskabernes Selskab en banebrydende tolkning af en oldtyrkisk tekst fra Mongoliet. 

Thomsen er en af de helt store skikkelser i den sammenlignende sprogvidenskabs historie, og han modtog talrige danske og internationale hædersbevisninger, herunder i 1912 Elefantordenen.

Tilbage til 'Et møde i Videnskabernes Selskab'