Warming_Rostrup_Lange_Petersen_Muller | Carlsbergfondet

E. Warming, E. Rostrup, J. Lange, O.G. Petersen og P.E. Müller

Blandt botanikerne falder professor Eugen Warmings skikkelse i billedets forgrund straks i øjnene. Han havde som ung fået den chance at besøge P.W. Lund i Lagoa Santa i Brasilien og her haft lejlighed til at studere sydamerikansk flora og var i 1890erne en internationalt kendt skikkelse som botaniker og som økologisk plantegeograf. Politisk var han konservativ og i modsætning til mange andre i Selskabet en modstander af Georg Brandes.

En anden botaniker Emil Rostrups Vejledning i den danske Flora kommer stadig i nye udgaver, og han blev kendt som plantepatolog.

Botanikeren Johan Lange lagde med sin Haandbog i den danske Flora, 1850-51 grunden til registreringen af Danmarks og af Grønlands flora med standardværket over arktisk flora Conspectus Fiaroe Croenlandicae 1-11, 1880-1887.

Til botanikerne hørte også professor ved Landbohøjskolen O.G. Petersen, som især beskæftigede sig med årringe i træer, mens overtørster P.E. Muller, der var begyndt som zoolog, var et af landets store navne inden for forst- og jordbundsvidenskab.

Tilbage til 'Et møde i Videnskabernes Selskab'