G. Zachariae, Haldor Topsøe, Adam Paulsen, Emil C. Hansen, J. Kjeldahl, Chr. Bohr, C. Salomonsen og J.H. Chievitz | Carlsbergfondet

G. Zachariae, H. Topsøe, A. Paulsen, E.C. Hansen, J. Kjeldahl, Chr. Bohr, C. Salomonsen og J.H. Chievitz

Langt de fleste af Videnskabernes Selskabs medlemmer havde dengang som i dag deres gerning som professorer eller i andre Iærerstillinger ved Universitetet eller højere læreanstalter i øvrigt. 

Af skikkelser med en anden baggrund kan peges på geodæten G. Zachariae, der var general, kemikeren Haldor Topsøe, som var fabriksinspektør og direktøren for Meteorologisk Institut Adam Paulsen. 

Emil C. Hansen var gæringsekspert og leder af Carlsberg Laboratorium, og J. Kjeldahl, der også var knyttet til dette laboratorium, er måske den bedst kendte danske kemiker fra det 19. århundrede som opfinder af Kjeldahl analysen til bestemmelse af nitrogen i kemiske stoffer. 

l 1890erne var tre læger medlemmer af Videnskabernes Selskab. Foruden fysiologen Chr. Bohr gjaldt det bakteriologen C. Salomonsen og anatomen J.H. Chievitz.