Bestyrelsens forretningsorden

Carlsbergfondets bestyrelse har fastlagt en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Forretningsordenen redegør for:

Forretningsorden for fondsbestyrelsen

Se hele forretningsordenen (PDF)
Se Carlsbergfondets supplerende retningslinjer for habilitet

 1. Bestyrelsens sammensætning og udpegning
 2. Bestyrelsens konstituering
 3. Retningslinjer for bestyrelsesmøder
 4. Bestyrelsesmedlemmernes tavshedspligt og oplysningspligt
 5. Indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøder
 6. Bestyrelsesmedlemmernes inhabilitet
 7. Beslutningsdygtighed
 8. Forhandlingsprotokol
 9. Tegningsregel
 10. Bestyrelsens opgaver og pligter
 11. Uddelinger
 12. Årsregnskab og årsberetning
 13. Forholdet til offentligheden og offentlige myndigheder, herunder fondsmyndighederne
 14. Ændringer i forretningsordenen