Etiske retningslinjer

Carlsbergfondet har siden 2013 været medlem af the European Foundation Centre (EFC), der er en international nonprofitorganisation, som varetager interesser for institutionelle filantropiske organisationer (fonde, virksomheder og andre organisationer, der har egne frie midler, er uafhængige og uddeler private midler til almennyttige formål).

EFCs medlemmer er fra hele verden, men fortrinsvis Europa. EFC har et særligt forum for forskningsfinansierende fonde kaldet ”EFC Research Forum”, som udgør en fortrinlig platform for samarbejde og udveksling af erfaringer.

EFC’s vision er at være de institutionelle filantropiske organisationers stemme i Europa. EFC formidler budskabet om værdien af organiseret filantropi og arbejder for at udvikle et godt miljø for medlemmerne. EFC agerer som en hub for videns- og erfaringsdeling i sektoren og hjælper sine medlemmer med at synliggøre effekten af den ekstraværdi, de skaber i samfundet. 

Alle medlemmer af EFC skal underskrive EFC’s Principper for God Praksis (”Principles of Good Practice”). Carlsbergfondet støtter disse principper og implementerer løbende i overensstemmelse hermed initiativer, som skaber større transparens og styrker fondens governance. I det følgende er hovedpunkterne i principperne oversat til dansk:

Principles of Good Practice

Principperne dækker fire hovedområder:

1. Uafhængighed i governance
Fondet har et identificerbart og uafhængigt beslutningsorgan, der fungerer med høje etiske standarder, og hvis medlemmer udpeges i overensstemmelse med fastlagte principper og procedurer.

2. Kvalificeret ledelse
Fondet fremmer effektiv og kompetent forvaltning samt bæredygtige investeringer og sikrer den bedste udnyttelse af ressourcerne til gavn for offentligheden.

3. Gennemsigtighed
Fondet kommunikerer sit formål og virke samt resultaterne heraf med henblik på gennemsigtighed i alle aktiviteter.

4. Ansvarlighed
Fondet agerer på en ansvarlig og samarbejdende måde. Den står til ansvar for sine handlinger over for interessenter og samarbejdspartnere ved aktivt at dele sin viden og erfaringer.