Fondsmyndighed
Fondsmyndighed og eksternt tilsyn

Carlsbergfondets fondsmyndighed er Erhvervsstyrelsen, som fører tilsyn med Fondets virksomhed i medfør af Lov om Erhvervsdrivende Fonde. I lovens § 24 er styrelsens opgave specificeret til godkendelse af årsregnskab, at føre tilsyn samt at bistå med vejledning, fortolkning, tilladelser, henstillinger, samtykke og påbud.

Erhvervsstyrelsen anvender ofte den såkaldte ”tilsynsdiamant” til at illustrere de aktører, som fører tilsyn med en fond. Erhvervsstyrelsen udgør toppen af denne ”tilsynsdiamant”.

Som følge af Carlsbergfondets fundats er Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (KDVS) desuden en femte aktør. Det er blandt de danske medlemmer af KDVS, at medlemmerne af Carlsbergfondets bestyrelse vælges, og ændringer i Carlsbergfondets fundats skal vedtages af KDVS. Fondets årsrapport forelægges for KDVS til orientering.