Honorarer og vederlag | Carlsbergfondet

Honorering og vederlag

Carlsbergfondets bestyrelsesmedlemmer honoreres med et fast vederlag. Vederlagene fastsættes i overensstemmelse med Fondets fundats af Carlsbergfondets bestyrelse og godkendes af Videnskabernes Selskab.

Formanden honoreres i henhold til Finansministeriets lønoversigt for tjenestemænd med videre, dog med reduktion af den aflønning, som formanden måtte oppebære for sin fortsatte universitetstilknytning.

Fondets bestyrelsesmedlemmer modtog for 2020 et samlet vederlag på 3.554.000 kr. for varetagelse af arbejdet i Carlsbergfondet og et samlet vederlag på 3.810.000 kr. for bestyrelsesarbejdet i Carlsberg A/S.

De aktuelle vederlag til de enkelte bestyrelsesmedlemmer og formanden fremgår af nedenstående tabel.

Læs mere i Carlsbergfondets årsrapporter her

   
 Carlsbergfondet 

 
Carlsberg-koncernen 

2020  2019 2020  2019
Flemming Besenbacher (formand) 1.698 1.675 1.850 1.850
Søren-Peter Fuchs Olesen 464 464 570 540
Lars Stemmerik 464 464 410 410
Nina Smith* 0 0 0 110
Majken Schultz 464 464 410 330
Carl Bache 464 464 570 540
  3.554 3.531 3.810 3.780

*Professor Majken Schultz afløste Nina Smith i Carlsbergfondets bestyrelse per 1. januar 2019