Honorarer og vederlag | Carlsbergfondet

Honorering og vederlag

Carlsbergfondets bestyrelsesmedlemmer honoreres med et fast vederlag. Vederlagene fastsættes i overensstemmelse med Fondets fundats af KDVS efter indstilling fra Carlsbergfondets bestyrelse og godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Formanden honoreres i henhold til Finansministeriets lønoversigt for tjenestemænd medvidere, dog med reduktion af den aflønning, som formanden måtte oppebære for sin fortsatte universitetstilknytning.

Fondets bestyrelsesmedlemmer modtog for 2018 et samlet vederlag på 3.072.000,- kr. for varetagelse af arbejdet i Carlsbergfondet og et samlet vederlag på 3.620.000,- kr. for bestyrelsesarbejdet i Carlsberg A/S.

De aktuelle vederlag til de enkelte bestyrelsesmedlemmer og formanden fremgår af Carlsbergfondets Årsrapport og Annual Report for Carlsberg Group i menuen til højre.