Honorering og vederlag

Carlsbergfondets bestyrelsesmedlemmer honoreres med et fast vederlag. Vederlagene fastsættes i overensstemmelse med Fondets fundats af Carlsbergfondets bestyrelse og godkendes af Videnskabernes Selskab.

Forkvinden honoreres i henhold til Finansministeriets lønoversigt for tjenestemænd med videre, dog med reduktion af den aflønning, som formanden måtte oppebære for sin fortsatte universitetstilknytning.

Fondets bestyrelsesmedlemmer modtog for 2021 et samlet vederlag på 3.588.000 kr. for varetagelse af arbejdet i Carlsbergfondet og et samlet vederlag på 3.810.000 kr. for bestyrelsesarbejdet i Carlsberg A/S.

De aktuelle vederlag til de enkelte bestyrelsesmedlemmer og forkvinden fremgår af nedenstående tabel.

Læs mere i Carlsbergfondets årsrapporter her

   
 Carlsbergfondet 

 
Carlsberg-koncernen 

2021  2020 2021  2020
Flemming Besenbacher (formand) 1.732 1.698 1.850 1.850
Søren-Peter Fuchs Olesen 464 464 570 570
Lars Stemmerik 464 464 410 410
Majken Schultz* 464 464 410 410
Carl Bache 464 464 570 570
  3.588 3.554 3.810 3.810

*Professor Majken Schultz blev forkvinde i Carlsbergfondet per 1. januar 2022

Videnskabernes Selskab har godkendt, at bestyrelsesmedlemmer i Carlsbergfondet i 2022 modtager et vederlag på kr. 415.000 (grundhonorar), at næstformanden modtager et vederlag på 1,5 gange grundhonoraret, samt at forkvinden modtager et vederlag på 3,5 gange grundhonoraret.