Public affairs

I Carlsbergfondet ønsker vi at være transparente omkring vores mål og metoder vedrørende politiske beslutningsprocesser og de interessenter, som vi samarbejder med omkring disse.

Fondet er i øjeblikket ved at udvikle sin public affairs strategi, og den vil derefter blive tilgængelig her på hjemmesiden. Strategien vil blive evalueret årligt. Det overordnede formål med den kommende public affairs strategi er bedre at kunne styrke fondets omdømme og legitimitet. Gennem dialog med fondets kerneinteressenter forsøger vi at sikre, at de vigtigste beslutningstagere løbende har kendskab til indholdet af vores vigtigste mærkesager. 

Herunder præsenteres Carlsbergfondets interessenter, der indgår i fondets virke og netværk.

Primære interessenter 

Carlsbergfamilien 

 • Carlsberg Group 
 • Ny Carlsbergfondet 
 • Tuborgfondet 
 • Carlsberg Laboratorium 
 • Frederiksborg - Nationalhistorisk Museum
 • Ny Carlsberg Glyptotek 
Forskere med tilknytning til danske universiteter
 • Bevillingshavere
 • Mindelegatsbevillingshavere
 • Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 
 • Danske universiteter og andre forskningsinstitutioner
 • Ministerier og styrelser, særligt Uddannelses- og forskningsministeriet og Erhvervsstyrelsen 
 • Københavns Kommune

Sekundære interessenter, herunder samarbejdspartnere 

 • Andre danske og udenlandske private og offentlige fonde 
 • Interesseorganisationer
 • Tænketanke 
 • Medier
Forskningssamarbejder
 • University of Oxford 
 • Icelandic Research Fund
 • Det Danske Institut i Rom, herunder Dronning Ingrids Romerske Fond 
 • Det Danske Institut i Athen 
Medlemskaber og partnerskaber  
 • Axcelfutures, “Partnerskab for Bæredygtig Globalisering”
 • Copenhagen Institute for Future Studies 
 • World Economic Forum 
 • European Foundation Centre 
 • Fondenes Videnscenter
 • Det Udenrigspolitiske Selskab
 • Board Network 
 • Foreningen Folkemødet
Investeringsrådgivere 
 • Formuepleje 
 • Spektrum