Videnskabernes Selskab | Carlsbergfondet

Videnskabernes Selskab

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (KDVS) blev stiftet den 13. november 1742 på initiativ af historikeren Hans Gram og greve Johan Ludvig Holstein. Selskabet, som har HM Dronning Margrethe som protektor, har til formål at styrke videnskabens stilling i Danmark og navnlig at fremme grundvidenskabelig forskning og tværvidenskabelig forståelse.

Selskabet fungerer som ramme og mødested for fremtrædende forskere inden for naturvidenskabelig, humanistisk, og samfundsvidenskabelig grundforskning. Selskabet består af to klasser, en humanistisk klasse (herunder samfundsvidenskab) og en naturvidenskabelig klasse.

Selskabet har cirka 250 indenlandske og 250 udenlandske medlemmer. Blandt de danske er fordelingen cirka to femtedele humanistiske og cirka tre femtedele naturvidenskabelige medlemmer.

Carlsbergfondet og Videnskabernes Selskab

Brygger J.C. Jacobsen stiftede Carlsbergfondet 25. september 1876 og skænkede i første omgang fondet en gave på 1 million kr. som grundkapital. Ifølge gavebrevet og fundatsen for Carlsbergfondet består dennes bestyrelse af fem videnskabsmænd valgt af og blandt de indenlandske medlemmer af KDVS. Carlsbergfondets bestyrelse har til opgave dels at sikre en aktiv fortsat værdiskabende udvikling af bryggeriet Carlsberg Group, dels yde bidrag til grundforskningen inden for naturvidenskab, humaniora, og samfundsvidenskab samt at tage vare på de øvrige afdelinger af Carlsbergfondet: Carlsberg Laboratorium, Frederiksborgmuseet og Tuborgfondet.

Ved KDVS’ 150-års-dag i 1892 fremsattes af daværende formand for Carlsbergfondet professor Edvard Holm et forslag om at opfylde J.C. Jacobsens ønske om et fælles domicil for Fondet og Selskabet. Carlsbergfondet og Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab har derfor siden 1899 haft til huse på H.C. Andersens Boulevard 35 i en bygning opført og ejet af Carlsbergfondet.

I anledning af brygger J.C. Jacobsens 200-års fødselsdag i 2011 indstiftede Carlsbergfondet to årlige forskningspriser til henholdsvis en naturvidenskabelig og en humanistisk forsker.