Fremtidige uddelinger | Carlsbergfondet

Fremtidige uddelinger

Størrelsen af Carlsbergfondets årlige uddelinger afhænger især af udbyttet af fondets aktier i Carlsberg A/S, men også af den globale økonomi og dens indvirkning på de finansielle markeder.

Den væsentligste del af Carlsbergfondets indtægter stammer fra udbytte af fondets aktier i Carlsberg A/S.

Aktieposten er i Carlsbergfondets regnskab optaget til børsværdien. Reguleringer i børsværdien foretages direkte over egenkapitalen, hvorfor reguleringer ikke påvirker fondets årlige resultatopgørelse.

Det er på generalforsamlingen i Carlsberg A/S i 2021 besluttet at ændre udbyttet fra 21,00 kr. pr. aktie til 22,00 kr. pr. aktie. Dette betyder, at Carlsbergfondets andel af udbyttet udgør 659 mio. kr i 2021.