Carl Bache | Carlsbergfondet

Carl Bache

Bestyrelsesmedlem

Professor, dr.phil. (humaniora), Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet.

Født den 9. august 1953

Indvalgt 2014, nuværende valgperiode udløber 2023. Medlem af bestyrelsen i Carlsberg A/S og bestyrelsen i Ny Carlsberg Glyptotek.