Carl Bache

Bestyrelsesmedlem

Professor emeritus, dr.phil., Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet.

Født den 9. august 1953.

Indvalgt 2014, nuværende valgperiode udløber 2023. 

Andre hverv:

  • Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, bestyrelsesmedlem
  • Ny Carlsberg Glyptotek, bestyrelsesmedlem
  • Carlsbergs Mindelegat, bestyrelsesmedlem 
  • Professor Johs. Pedersen og hustru Thora, født Gertz' Legat, bestyrelsesmedlem
  • Tilsynsrådet for Danmarks Kirker på Nationalmuseet, bestyrelsesmedlem

Udpeget af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i henhold til fondets fundats. Humaniora.

Anses medlemmet for uafhængigt: Ja

Beholdning af aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder: Ingen