Flemming Besenbacher | Carlsbergfondet

Flemming Besenbacher

Bestyrelsesformand

Professor, dr.scient. (naturvidenskab) ved Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO) og Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

Født den 4. oktober 1952

Indvalgt 2005, nuværende valgperiode udløber 2020.

Formand for bestyrelsen i Carlsberg A/S. Formand for Carlsberg Laboratoriums tilsynskomite samt nonprofitorganisationen UNLEASH. Næstformand for bestyrelsen på Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot og næstformand for bestyrelsen i Innovationsfonden. Medlem af bestyrelsen i Unisense.

CV