Jens Hjorth

Bestyrelsesmedlem

Professor, ph.d. DARK, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.

Født den 22. december 1964.

Indvalgt 2021, nuværende valgperiode udløber 2026.

Andre hverv: 

  • Tuborgfondet, bestyrelsesmedlem
  • Carlsbergs Mindelegat, bestyrelsesmedlem
  • Carlsbergfondets Forskerboliger A/S, bestyrelsesmedlem
  • Faxehus ApS, bestyrelsesmedlem
  • Professor Johs. Pedersen og hustru Thora, født Gertz' Legat, bestyrelsesmedlem
  • Carlsberg Laboratorium Tilsynskomité, bestyrelsesmedlem

Udpeget af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i henhold til fondets fundats. Naturvidenskab.

Anses medlemmet for uafhængigt: Ja

Beholdning af aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder: Ingen