Lars Stemmerik | Carlsbergfondet

Lars Stemmerik

Bestyrelsesmedlem

Professor, dr.scient. (naturvidenskab), Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Født den 4. januar 1956

Indvalgt 2010, nuværende valgperiode udløber 2021. Medlem af bestyrelsen i Carlsberg A/S og Carlsberg Laboratorium. Medlem af Akademirådet under Akademiet for de Tekniske Videnskaber.