Søren-Peter Olesen

Næstformand

Professor, dr.med., Københavns Universitet.

Født den 13. marts 1955.

Indvalgt 2012, nuværende valgperiode udløber 2024. 

Andre hverv: 

  • Carlsberg A/S, bestyrelsesmedlem
  • Carlsbergs Mindelegat, bestyrelsesmedlem
  • Carlsbergfondets Forskerboliger A/S, bestyrelsesmedlem
  • Faxehus ApS, bestyrelsesmedlem
  • Professor Johs. Pedersen og hustru Thora, født Gertz' Legat, bestyrelsesmedlem
  • Carlsberg Laboratorium Tilsynskomité, formand

Udpeget af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i henhold til fondets fundats. Naturvidenskab. 

Anses medlemmet for uafhængigt: Ja

Beholdning af aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder: B shares 652