Maj Britt Aronstein

Bestyrelsessekretær

Kontakt

+45 33 43 53 21

ma@carlsbergfoundation.dk

  • Forberedelse af dagsorden og bilag til bestyrelsesmøder
  • Administration af Fondets aftaler vedrørende Fondets bygninger, herunder med ejendomsadministrator, lejekontrakter mm.
  • Fondets personalejura, ansættelsesforhold og administration vedrørende medarbejdere
  • Ansvarlig for at Fondets aktiviteter til enhver tid er i overensstemmelse med persondatalovgivningen
  • Ansvarlig for Fondets arkiv
  • Juridisk bistand til alle Fondets funktionsområder