Strategi og handlingsplan | Carlsbergfondet

Carlsbergfondets strategi og handlingsplan

Carlsbergfondets bestyrelse påbegyndte i foråret 2019 en strategiproces, som forventes afsluttet i efteråret 2019.

Når strategien er endeligt godkendt, vil dens hovedelementer blive offentliggjort her på fondets hjemmeside. Elementer af den nye strategi fremgår dog allerede af Carlsbergfondets Opslag for 2019, idet virkemidlerne er tilpasset strategien.

I opslaget opfordrer fondet desuden til, at alle forskere uanset køn ansøger fondet, hvilket afspejler fondets fokus på at fremme kønsdiversitet i dansk forskning.   

Som en del af arbejdet med udarbejdelsen af en ny strategi for Carlsbergfondet, vil der også blive lavet en handlingsplan, som konkret beskriver, hvilke indsatser fondet ønsker at gennemføre for at nå målene, og herunder hvordan indsatsen skal gennemføres. Dette arbejde forventes færdigt ved udgangen af 2019.