Forskningsartikler fra Carlsbergfondets årsskrifter

Læs artiklerne i PDF

Årsskriftet 2019

1. AT SÆTTE ØKONOMISK USIKKERHED PÅ FORMEL
Tim Bollerslev

2. STRUKTURBIOLOGI – NU OG I FREMTIDEN
Poul Nissen

3. ØKONOMI OG MILJØ – ER GRØN VÆKST MULIG?
Peter Birch Sørensen

4. MENNESKERETTIGHEDER OG KONFLIKTHÅNDTERING I UGANDA
Ole Wæver og Sylvie Namwase

5. JAGTEN PÅ SPOR EFTER LIV PÅ MARS INTENSIVERES
Morten Bo Madsen

6. BILLEDER OG DEN SIKKERHEDSPOLITISKE DAGSORDEN
Lene Hansen

7. PÅ SPORET AF DET EUROPÆISKE SELV
Lene Østermark-Johansen

8. NYE TERRITORIER PÅ PROBLEMERNES VERDENSKORT
Morten Kjaergaard

9. DEN MORALSKE ELITE OG VELFÆRDEN
Anders Sevelsted

10. GRØNLAND OG DEN GLOBALE SANDKRISE
Mette Bendixen

11. NANOROBOTTER OG FREMTIDENS SYGDOMSBEKÆMPELSE
Brigitte Städler

12. BARE VENT... TRUSLERS SPROG OG GENRE
Tanya Karoli Christensen

13. J.C. JACOBSENS HAVE
Kristine Jensen

Årsskriftet 2018

1. FRA MUNKE TIL PRIVATHED
Mette Birkedal Bruun

2. LIVETS KATALYSE ÅBNER OP FOR EN NY VERDEN
Karl Anker Jørgensen

3. KOSMISKE GULDMINER
Jens Hjorth

4. AUTOMATISERINGENS TIDSALDER
Johanna Seibt

5. EUROPÆISK ÅNDSNÆRING DER LADER SIG TILEGNE MED JAPANSKE SPISEPINDE
Jens Bjerring-Hansen og Lasse Horne Kjældgaard

6. EN BROGET FORTID: ANTIK POLYKROMI PÅ NY CARLSBERG GLYPTOTEK
Cecilie Brøns

7. MELLEM MENNESKELIG OG KUNSTIG INTELLIGENS
Jacob Friis Sherson

8. DEN KREATIVE KRIG
Anders Engberg-Pedersen

9. PÅ JAGT EFTER NYE SUPERLEDERE
Brian Møller Andersen

10. ARKTISKE DYR I EN POSTARKTISK VERDEN
Eline Lorenzen

11. HUMANE PROTEINER ER ANKER FOR BIOFILM
Rikke Louise Meyer

12. ALVERDENS NOMADER
Ida Nicolaisen

Årsskriftet 2017

1. HVORDAN BEKÆMPER MAN KORRUPTION
Morten Broberg

2. NÅR FORMER ÆNDRER SIG
Tobias Holck Colding

3. ELEFANTEN I DET ØKOLOGISKE RUM
Jens-Christian Svenning

4. DET IDENTITETSSKABENDE KULTURMØDE
Marianne Pade

5. AT KASTE LYS OVER ANTISTOF
Jeffrey Hangst

6. SPROG OG KULTUR I INTERAKTION
Per Durst-Andersen

7. ALKOHOL, MODERATION OG SUNDHED
Lars Ove Dragsted

8. MOLEKYLER OG STØV
Christa Gall

9. KUNSTIGE INSEKTHORMONER
Kenneth A. Halberg

10. OFFENTLIGT FINANSIERET FORSKNING
Jane Bjørn Vedel

11. TØR UNDER VAND, MEN HVOR LÆNGE?
Dennis Konnerup

12. FORESTILLINGER OM FANTASI
Ulla Kallenbach

Årsskriftet 2016

1. CARLSBERGFONDET OG DANSK FORSKNINGS INTERNATIONALE STATUS
Kaare Aagaard og Jesper W. Schneider

2. SAMARBEJDETS MARKØRER
Andreas Roepstorff

3. KUNSTIG FOTOSYNTESE
Jens K . Nørskov

4. NYE ASTRONOMISKE HORISONTER
Johan Fynbo og Jens Hjorth

5. OM ANTISTOF
Jeffrey Hangst

6. CARLSBERGFONDETS ARKÆOLOGISKE PROJEKTER
Rune Frederiksen og Anne Marie Nielsen

7. DANSKE PIONERER I PALMYRA
Rubina Raja

8. NORDVANDET
Kirsten Hastrup

9. TAKSONOMI I ET HOTSPOT
Henrik Balslev

10. KORTLÆGNING AF BRONZEALDERKVINDERS REJSELIV
Karin Margarita Frei

11. ET INTERDISCIPLINÆRT SEMPER ARDENS FORSKNINGSCENTER I BOBLESTUDIER
Vincent F. Hendricks

12. CIVILSAMFUNDETS REVITALISERING
Lars Bo Kaspersen

13. ANTISTOFLÆGEMIDDELKONJUGATER
Katrine Qvortrup

14. UFORMEL INNOVATION I FORMELLE ORGANISATIONER
Rasmus Koss Hartmann

15. AT REDIGERE NATIONENS ERINDRING
Kim Simonsen


Årsskriftet 2015

1. UMODENHED, ANSVAR OG STRAF
Jesper Ryberg

2. MOLEKYLÆR OG FUNKTIONEL BILLEDDANNELSE AF HJERNEN
Gitte Moos Knudsen

3. BEGREBERNES VERDEN - OG VERDENSBEGREBER
Sanni Nimb

4. AUGUSTUS OG BERGERKRIGENS TRIUMF
Karsten Hjort Lange

5. TEATRET I KALYDON
Rune Frederiksen

6. TERROR, SIKKERHED OG FRIHED
Rasmus Ugilt Holten Jensen

7. ØKOLOGISK RUM
Ane Kirstine Brunbjerg

8. EN KVANTISERET MIKROVERDEN
Andreas Næsby Rasmussen

9. RECEPTORER DIRIGERER KROPPENS CELLER
Signe Mathiasen

10. DRANGAJÖKULL
Nicolaj Krog Larsen, Anders Schomacker, Julie M. Andreasen, Skafti Brynjólfsson

11. KOLLEKTIVER, DER FORANDREDE VERDEN
Vincent Gabrielsen

Årsskriftet 2014

1. HVAD SKER DER INDE I STJERNERNE?
Jørgen Christensen-Dalsgaard

2. VISUEL OPMÆRKSOMHED
Claus Bundesen

3. SMÅ OG STORE SKOLEHISTORIER
Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith

4. HÆREN I SØEN
Mads Kähler Holst

5. ET INDBLIK I BATTERIETS ATOMARE VERDEN
Dorthe Bomholdt Ravnsbæk

6. HISTORISK RESONANS
Anders Hastrup

7. FÆSTNING GRØNLAND
Matthias Heymann og Kristian Hvidtfelt Nielsen

8. KAN PLANTER HUSKE LAVE TEMPERATURER?
Majken Pagter

9. NORDENS LÆRDE FRUENTIMMER OG DEN TIENDE MUSE
Marianne Alenius

10. KAN STJERNECELLER I RYGMARVEN HJÆLPE TIL AT GNUBBE SMERTE VÆK?
Jean-François Perrier

11. EN ÅBEN VERDEN
Ole Wæver

12. NIELS BOHR OG CARLSBERGFONDET
Finn Aaserud

Årsskriftet 2013

1. KØBENHAVNERSKOLEN OPRUSTER MOD NYE SIKKERHEDSTRUSLER
Ole Wæver

2. KRÆFT, STAMCELLER OG EPIGENETIK
Kristian Helin

3. DET SPEJLEDE SELV
Dan Zahav

4. LYSET TØVER ... OG GÅR SÅ HELT I STÅ
Lene Vestergaard Hau

5. ET EKKO FRA DEMOKRATIETS VUGGE
Bjørn Lovén

6. NIELS BOHR — I TANKE OG HANDLING
Finn Aaserud

7. MOLEKYLER SET MED ”TUNGE” FOTONER
Lars Henrik Andersen

8. GESAMTKUNSTWERK’ET OG DE MODERNE KUNSTFORMER
Anders V. Munch

9. NYE BLADE TIL DANMARKS ÆRESKRANS
Bo Poulsen

10. POLYKROMIEN I ANTIK SKULPTUR: FARVERIGE FORMER
Jan Stubbe Østergaard

Årsskriftet 2012

1. NY TYPOGRAFI FOR CARLSBERGFONDET UDEN ELEFANTER
Bo Linnemann

2. REALISERING AF UMULIGE KORRELATIONER
Jonatan Bohr Brask

3. DET 20. ÅRHUNDREDES KVINDELIGE DANNELSESROMAN
Lise Busk-Jensen

4. MIKROGLIADYNAMIK VED ALZHEIMERS SYGDOM
Alicia A. Babcock og Bente Finsen

5. SKAL VIDENSKABEN VÆRE POLITISK NEUTRAL?
Klemens Kappel

6. VISUELLE LØSNINGER FOR BIOVIDENSKABERNE - NU OG I FREMTIDEN
Rikke Schmidt Kjærgaard

7. EN BESKRIVELSE AF DET DANSKE SPROGS HISTORIE
Ebba Hjorth

8. INDRE SKYLD ELLER SAMFUNDSMÆSSIG BRØST
Jørn Henrik Petersen og Søren Kolstrup

9. GULD, KATALYSE OG ORGANISK KEMI
Troels Skrydstrup

Årsskriftet 2011

1. AT GRIBE TIDEN
Hans Edvard Nørregård-Nielsen

2. J.C. JACOBSEN - EN PRAKTISK PATRIOT
Knud J.V. Jespersen

3. J.C. JACOBSEN OG NATURVIDENSKABERNE
Helge Kragh

4. CARLSBERGS FORSKNING I EN GLOBALISERET VERDEN
Birgitte Skadhauge og Jens Duus

5. ANDERLEDES - OG TAK FOR DET
Peder Olesen Larsen

6. BRYGGER J.C. JACOBSEN SOM MUSEUMSMAND
Mette Skougaard og Thomas Lyngby

7. KONGENS BEDEKAMMER
Kirsten Nannestad

8. DE GYLDNE ORD OG MODERNE GOVERNANCEPRINCIPPER
Steen Thomsen

9. J.C. JACOBSENS DILEMMA: FORSKNING FOR FOLKET ELLER FOR VIRKSOMHEDEN?
Niels Kærgård og Nina Smith

10. JEG EN FOND MIG BYGGE VIL
Hans Chr. Johansen

Årsskriftet 2010

1. ORGANOKATALYSE
Karl Anker Jørgensen

2. NATURENS TANKELÆSER
Dan Ch. Christensen

3. STUDIUM AF MASSEUAFHÆNGIGE ISOTOPEFFEKTER I ATMOSFÆRISKE OXYGENFORBINDELSER
Karen Feilberg

4. HVEM ER NIELSEN?
Morten Møller

5. DET ROMERSKE FORUM I NOMENTUM
Charlotte Hollegaard Steffensen, Birgit Tang og Christina Trier

6. ET LANDSDÆKKENDE LABORATORIUM
Jean-Robert Tyran

7. EN STJERNES LIV FORSTÅET IGENNEM DENS DØD
Karina Kjær