Til bevillingsoversigt

Analysis of complex biological mixtures by a novel method: “DNA-SHAPES” - a model for artificial tasting

Carlsbergfondets ”Semper Ardens” forskningsprojekter

Beskrivelse

Mad og drikkevarer er ofte yderst komplekse blandinger, som kan være svære at analysere med hensyn til de enkelte ingredienser og potentielt sundhedsfarlige stoffer. Vi vil i DNA-SHAPE projektet udvikle en helt ny metode, der på kort tid kan “oversætte” det samlede indhold i en fødevare til digitaliseret information i form af DNA sekvenser. 

Ud fra avancerede computeranalyser af DNA sekvenserne vil vi kunne opnå et digitalt fingeraftryk af fødevarens indhold, som potentielt set kan anvendes som markør for fødevarekvalitet, -sikkerhed og -autenticitet. Endvidere er det planen at sammenholde resultaterne med menneskers faktiske smagsopfattelse for bedre at forstå hvad ”smag” er og, på længere sigt, bane vejen for udvikling af kunstige smags- of lugtemaskiner. 

DNA-SHAPE metoden kan potentielt set anvendes til profilering af enhver kompleks blanding af stoffer, f.eks. i forbindelse med identifikation af vand- og jordprøveforurening, retsmedicinske analyser og til sygdomsdiagnostik baseret på analyse af kropsvæsker.