Til bevillingsoversigt

'The Moratinos files'. The untold history of international affairs 2004-2010.

Monograph Fellowships

Beskrivelse

Morten Heiberg modtager stipendiet til at skrive en monografi, der på grundlag af et omfattende og hidtil ukendt kildemateriale og interviews med nøglefigurer i det internationale samfund analyserer og perspektiverer transformationen i de internationale relationer efter årtusindeskiftet. 

Monografien tager afsæt i spansk udenrigspolitik, men er først og fremmest tænkt som en globalhistorisk tour de force, der via en række cases bringer læseren til verdens brændpunkter: Fra Irak-krigen, EU’s brydninger med Rusland, konflikten i Vestsahara og fredsprocessen i Mellemøsten til det politiske tøbrud mellem Cuba og USA, hvor Moratinos agerede mægler mellem Barack Obama og Raúl Castro. 

Med udgangspunkt i begreberne ”effective multilateralism” og "smart power" undersøges Vestens muligheder for gennem et multilateralt samarbejde med både private og statslige aktører at afbøde de negative konsekvenser af globaliseringen.