Til bevillingsoversigt

More Than Words - Multimodal Stylistics of the novel

Monograph Fellowships

Beskrivelse

Nina Nørgaard modtager stipendiet til udvikling af et nyt forskningsparadigme, multimodal stilistik, som vil muliggøre udtømmende stilistiske analyser af romaner, der ud over sprog inddrager fx (speciel) typografi, layout, farve, billeder og andre grafiske elementer som en integreret del af deres fortælling. 

Projektet kombinerer og videreudvikler to forskningsfelter: 1) stilistik, der anvender sprogvidenskabelige begreber og metoder til at undersøge, hvordan betydning skabes gennem sprog i litteratur og andre typer tekst, og 2) multimodalitetsteori, der søger at udvikle systematiske ”grammatikker” for billeder, farve, typografi m.m. samt for deres samspil i forskellige typer tekst. Projektet bidrager således forskningsmæssigt til stilistikken, multimodalitetsteorien samt til studiet af multimodalitet i romanen.