Til bevillingsoversigt

Forskningsophold ved Universität Mannheim

Forskningsrejser/feltekspeditioner

What

Formålet med opholdet er at arbejde med to fortløbende forskningsprojekter - Det Danske Valgprojekt og PERSOS: Perceptions of Social Stratification and Voting. Begge projekter er direkte relateret til igangværende forskning på Universität Mannheim. Projekterne fokuserer på at forstå vælgeradfærd i moderne demokratier som Danmark. I PERSOS-projektet er fokus særligt på vælgernes opfattelser af den sociale lagdeling i samfundet, sammenhængen mellem forskellige sociale grupper og de politiske partier og betydningen heraf for vælgernes partivalg.

Why

Projektet giver mig mulighed for at få kontakt med førende internationale forskere inden for mit eget og tilgrænsende fagfelter. Dermed vil jeg dels kunne finde ny forskningsmæssig inspiration til mit eget arbejde og dels kunne indgå i specifikke samarbejder med de forskere, jeg møder i Mannheim. Begge dele vil føre til forskning af højere kvalitet.

How

Gennem samarbejde med forskere i Mannheim - både de lokalt ansatte og tilrejsende forskere.

SSR

Ud over at tilføje værdi gennem forbedringen af min forskning, ligger der en klar samfundsmæssig og demokratisk værdi i at opnå en bedre forståelse af, hvad der driver vælgeradfærd både i Danmark og komparativt set.