Grants overview

2017 kr. 3.922.233

DSL / Karen Skovgaard-Petersen

Title and degree:

Director, Dr.philos.

Institution:

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL)

Grant type:

The Carlsberg Foundation's 'Semper Ardens' Fellowships within the Humanities and Social Sciences

Project title:

Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang

2016 kr. 585.893

Lasse Sørensen

Title and degree:

Researcher, PhD

Institution:

Nationalmuseet

Grant type:

The Carlsberg Foundation's 'Semper Ardens' Fellowships within the Humanities and Social Sciences

Project title:

Publicering af resultaterne fra udgravningerne af maglemosepladsen Ålyst i monografien: ”Hunter-gatherers in a changing world - Ålyst and the Maglemose Settlements in Northern Europe”.