Grants overview

2015 kr. 3.859.151

Bjørn Lovén

Title and degree:

Forskningslektor

Institution:

Københavns Universitet

Grant type:

Særlige forskningsprojekter

Project title:

Lechaion Harbour Project – arkæologiske udgravninger af det antikke Korinths havneby Lechaion i Grækenland

2015 kr. 325.000

Svend Andersen

Title and degree:

Professor

Institution:

Aarhus Universitet

Grant type:

Forskningsinfrastruktur

Project title:

Digitalisering af K.E. Løgstrups efterladte papirer

2015 kr. 1.284.529

Luise Ørsted Brandt

Title and degree:

Adjunkt

Institution:

Københavns Universitet

Grant type:

Carlsbergfondets postdoc-stipendier i Danmark

Project title:

Fur and skin trade in Viking and medieval Denmark – A biomolecular investigation of archaeological fur, skin, and leather from Denmark and its contribution to the understanding of the Viking and Medieval fur and skin trade

2015 kr. 700.000

Menglin Chen

Title and degree:

Adjunkt

Institution:

Aarhus Universitet

Grant type:

Forskningsinfrastruktur

Project title:

Microfluidics Assisted Electrohydrodynamic Direct Writing for Spatial Guiding Stem Cells Differentiation

2015 kr. 60.000

Bo Thomas Christensen

Title and degree:

Lektor

Institution:

Copenhagen Business School

Grant type:

Konferencer

Project title:

Design Thinking Research Symposium 11

2015 kr. 13.849.811

Lars Ove Dragsted

Title and degree:

Professor, Cand. scient, ph.d.

Institution:

University of Copenhagen

Grant type:

Carlsbergfondets ”Semper Ardens” forskningsprojekter

Project title:

Individual response and compliance within a Multi-Center Alcohol Trial (MCAT)

2015 kr. 450.000

Jan Johannes Enghild

Title and degree:

Professor

Institution:

Aarhus Universitet

Grant type:

Forskningsinfrastruktur

Project title:

Automatisk tangential membran filtrerings system

2015 kr. 40.500

Rune Frederiksen

Title and degree:

Direktør

Institution:

Det Danske Institut i Athen

Grant type:

Særlige forskningsprojekter

Project title:

Finding Old Sikyon