Grants overview

2017 kr. 3.922.233

DSL / Karen Skovgaard-Petersen

Title and degree:

Director, Dr.philos.

Institution:

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL)

Grant type:

The Carlsberg Foundation's 'Semper Ardens' Fellowships within the Humanities and Social Sciences

Project title:

Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang