2021 kr. 337.514

Katrine Frøkjær Baunvig

Title and degree:

Associate Professor/Director, PhD

Institution:

Aarhus University

Grant type:

Research Infrastructure

Project title:

COMPUTING COMMUNITY SINGING Establishing Højskolebladet (1876-2020) as a digital corpus

2021 kr. 115.000

Nils Gunder Hansen

Title and degree:

Professor, PhD

Institution:

University of Southern Denmark

Grant type:

Research Infrastructure

Project title:

The Henrik Pontoppidan Text Corpora and Database

2021 kr. 188.911

Troels Myrup Kristensen

Title and degree:

Associate Professor, PhD

Institution:

Aarhus University

Grant type:

Research Infrastructure

Project title:

Gods, Heroes, and Pixels: Re-Examining the Sculptures from the Heroon of Kalydon - 2022 Season and Infrastructure

2021 kr. 215.000

Bent Nielsen

Title and degree:

PhD, director

Institution:

Danish Arctic Institute

Grant type:

Research Infrastructure

Project title:

Forskningsinfrastruktur: 200 års historiske kort fra Grønland og Arktis i øvrigt

2021 kr. 489.600

Vinnie Nørskov

Title and degree:

Associate professor, PhD

Institution:

Aarhus University, Antikmuseet

Grant type:

Research Infrastructure

Project title:

Digital 3D reconstructions of Apulian red-figure vases

2021 kr. 7.083.865

Karen Skovgaard-Petersen

Title and degree:

Director, dr.philos.

Institution:

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Grant type:

Research Infrastructure

Project title:

Den Danske Ordbog, forskningsinfrastruktur og sproglig public service

2021 kr. 258.000

Mikkel Thelle

Title and degree:

Senior researcher

Institution:

The National Museum of Denmark

Grant type:

Research Infrastructure

Project title:

Mapping the welfare city

2021 kr. 106.827

Tobias Richter and Dr. Lisa Yeomans

Title and degree:

Associate Professor, PhD

Institution:

University of Copenhagen

Grant type:

Research Infrastructure

Project title:

Archaeological Imaging and Digitisation Laboratory